El Consell Comarcal de l’Alt Urgell tramita la documentació per obtenir la bonificació per al Túnel del Cadí

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell comença a tramitar i validar, a partir d’avui, la documentació necessària per a l’obtenció de la bonifació per al Túnel del Cadí dels veïns de la comarca que ho sol•licitin. Com és sabut, el govern de la Generalitat va aprovar dimarts passat la revisió del sistema de descomptes per als usuaris habituals del túnel del Cadí, residents al Berguedà, la Cerdanya i l’Alt Urgell. Per demostrar que es viu i treballa a la zona, caldrà acreditar, entre d’altres requisits, un contracte de treball, o bé un certificat del CAP de referència en el cas d’autònoms, jubilats i fronterers.

Les persones interessades poden realitzar els tràmits per a la bonificació del peatge del Túnel del Cadí de dilluns a divendres, de 10 a 14 h, a les oficines del Consell Comarcal, situades al número 15 del Passeig Joan Brudieu de la Seu d’Urgell. El servei serà atès per personal propi de la institució. D’altra banda, al web del Consell Comarcal els usuaris trobaran tota la informació dels tràmits, a més a més del model de sol•licitud.

Per poder-se acollir a la gratuïtat del peatge del túnel del Cadí caldrà aportar la documentació següent a la seu del Consell Comarcal:

• Certificat d’empadronament.

• Certificat de l’Ajuntament on es té la residencia habitual i permanent que acrediti que s’està al corrent de pagament dels impostos municipals.

• Certificat de l’entitat bancària emissora del mitjà de pagament dinàmic

—targeta de crèdit o dèbit— que acrediti la seva validesa per al pagament de la tarifa a les autopistes de peatge.

• Carnet de conduir vigent.

Documentació que caldrà aportar en funció de la situació laboral del sol•licitant:

• Treballadors en actiu: contracte de treball d’una empresa establerta en qualsevol del municipis de les comarques del Berguedà, la Cerdanya o l’Alt Urgell. En el moment de la renovació serà necessari presentar el certificat de la Seguretat Social que acredita la vigència del contracte laboral.

• Treballadors en situació d’atur: document d’alta o de renovació de la demanada d’ocupació emès per l’Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya o organisme competent que correspongui en qualsevol dels municipis del Berguedà, la Cerdanya o l’Alt Urgell.

• Treballadors autònoms: document emès pel Servei Català de la Salut, mitjançant el qual s’assigna el Centre d’Atenció Primària (CAP) que correspon al lloc de residència en qualsevol dels municipis del Berguedà, la Cerdanya o l’Alt Urgell.

• Jubilats o perceptors de pensions d’incapacitació permanent: document emès pel Servei Català de la Salut, mitjançant el qual s’assigna el CAP que correspon al lloc de residència en qualsevol dels municipis del Berguedà, la Cerdanya o l’Alt Urgell.

• Estudiants i persones amb fills escolaritzats: document de matrícula o document que acrediti l’escolarització o matrícula en un centre educatiu ubicat en qualsevol dels municipis del Berguedà, de la Cerdanya o de l’Alt Urgell.

• Treballadors residents que desenvolupen la seva ocupació professional a Andorra o França: document emès pel Servei Català de la Salut, mitjançant el qual s’assigna el CAP que correspon al lloc de residència en qualsevol dels municipis del Berguedà, de la Cerdanya o de l’Alt Urgell.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *