Demà dilluns s’obren les inscripcions per al Batxibac al Joan Brudieu

L'Institut Joan Brudieu
L’Institut Joan Brudieu

El proper curs 2020-21, l’institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell oferirà cursar la quarta promoció del currículum mixt Batxibac, que permet als alumnes completar el batxillerat i el baccalauréat i obtenir així la doble titulació.

El termini d’inscripció és del 18 al 22 de maig i la publicació de l’alumnat admès serà el 29 de maig:

 • L’imprès de sol·licitud en PDF el trobeu al web del Departament d’Educació (http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat)i també a la pàgina web de l’Institut (a Menú > Secretaria > Preinscripció i Matrícula: impresos i instruccions.
 • La sol·licitud de preinscripció (en format PDF) es presenta, degudament emplenada, al correu electrònic de l’Institut, secretaria@insjoanbrudieu.cat, adjuntant-hi la documentació oportuna, escanejada o fotografiada, en el termini establert. A l’assumpte del correu és necessari posar-hi el nom de l’alumne, curs i estudis, per tal de facilitar-ne la gestió. L’institut enviarà un correu de resposta com a justificant de la recepció de la documentació.
 • Si convingués excepcionalment l’atenció presencial per a aquelles persones que no puguin fer la presentació telemàtica, caldrà demanar cita prèvia a l’Institut al telèfon (+34) 973 35 04 03, en l’horari d’atenció al públic, des del mateix dia 18 de maig.

Per accedir al Batxibac l’alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües. A l’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell aquesta acreditació pot ser mitjançant:

 • titulació oficial B1
 • justificant del centre d’ensenyament francès on hagi estat escolaritzat/da (per exemple: Lycée Français, etc.)
 • la superació d’una prova de nivell que es realitzarà al nostre centre el divendres 26 de juny a les 11:00 h. En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, la prova de nivell es realitzarà després de la data oficial en què l’alumnat haurà estat provisionalment admès a les places reservades de Batxibac (29 de maig), i el seu resultat condicionarà el procés de matricula al Batxibac i Batxillerat, les dates del qual estan previstes del 8 al 14 de juliol.

Tota la informació escrita es troba a la pàgina web de l’Institut Joan Brudieu www.insjoanbrudieu.cat. Les consultes o peticions d’informació es realitzaran a través de l’atenció telefònica al telèfon (+34) 973 35 04 03, de les 9:00 h a les 13:30 h, o del correu electrònic secretaria@insjoanbrudieu.cat, des del primer dia de preinscripció.

Els objectius d’aquesta doble titulació són:

 • Oferir una formació bicultural i bilingüe.
 • Afavorir la mobilitat dels joves a nivell europeu, des de l’educació secundària, permetent un accés de ple dret a qualsevol universitat dels dos països.
 • Facilitar la inserció professional i la mobilitat dintre del món del treball amb un plus de coneixement d’una llengua i una cultura que ens són properes.
 • Possibilitar que l’alumne assoleixi el nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència en llengua francesa.

El currículum mixt del Batxibac comporta que un terç de l’horari lectiu s’ha de cursar íntegrament en llengua francesa i, obligatòriament, ha d’integrar la Literatura francesa i la Història de França, que s’han d’impartir en francès. Els alumnes que cursin el Batxibac han d’estudiar el Francès com a primera llengua estrangera a primer i a segon. Altres matèries que s’han d’impartir, també en francès:

 • Treball de recerca
 • Estada d’estudis, feina o voluntariat a França
 • Tutoria

Per obtenir la doble titulació cal:

 • Superar totes les matèries del batxillerat.
 • Acreditar les hores de formació en francès i els complements curriculars establerts.
 • Superar una prova externa de les matèries específiques al mes de maig:
 • Llengua i literatura franceses, la prova de la qual es composa de:
 • Exercicis escrits: Un comentari de text, una redacció i un assaig sobre un tema prèviament establert.
 • Exercici oral, en què l’alumnat ha de dialogar amb el tribunal sobre un tema prèviament establert.
 • Història, la prova de la qual correspon al currículum de la matèria comuna Història i de la matèria específica Història de França, i consisteix en un comentari de text i en el desenvolupament d’un tema.

La nota final del batxillerat està formada pel 90% de la mitjana de les assignatures cursades més el 10% del Treball de recerca.

La nota final del Batxibac és la nota mitjana ponderada entre el 70% de la nota mitjana del batxillerat i el 30% de la qualificació global de la prova externa.

L’alumnat tindrà dues notes per accedir a la universitat:

 • La nota del Batxillerat: la nota mitjana del batxillerat, la nota de la fase general de les PAU i, si és el cas, la nota de la fase específica de les PAU.
 • La nota del Baccalauréat, que si cal podrà anar acompanyada de les notes de la fase específica de les PAU.

Aquestes dues vies no són excloents, sinó que l’alumnat pot optar per les dues alhora o bé pot utilitzar la que li vagi millor. L’alumnat batxibac també pot accedir a les Universitats franceses, en les mateixes condicions dels alumnes del baccalauréat francès.

Es pot obtenir més informació a través d’aquest enllaç:

www.xtec.cat/web/curriculum/batxillerat/baccalaureat

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.