Delgado creu que caldrà augmentar les cotitzacions a la CASS en el futur

delgado2La reforma de la llei de la CASS, que es votarà al juliol, hauria de permetre assegurar la sostenibilitat del sistema de les pensions de jubilació.

Així ho creu el president del consell d’administració de la parapública, Josep Delgado, que ha assegurat que en la mesura que el treball parlamentari modifiqui les propostes inicials del projecte de llei, s’hauran de definir posteriors modificacions estructurals.

En tot cas, ha dit Delgado el que caldrà fer en el futur és augmentar progressivament el percentatge de cotització.