Decret de mesures excepcionals a causa de la COVID-19 aplicables en l’àmbit laboral dels cossos especials

Un camió de bombers. Foto:SFGA/JAViladot
Un camió de bombers. Foto:SFGA/JAViladot

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra de Funció Pública i Simplificació de l’Administració, Judith Pallarés, el Decret de mesures excepcionals per la situació generada pel coronavirus SARS-CoV-2 aplicables en l’àmbit laboral al personal del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, del Cos de Banders, del Cos Penitenciari, del Cos de Policia i del Cos de Duana. Aquest nou text reprèn les mesures ja implementades per al Cos General i el Cos especial de la Carrera Diplomàtica.

De manera paral·lela a l’aprovació, el Consell de Ministres ha valorat positivament les mesures d’estalvi que ja s’han impulsat dins de l’Administració general fruit de les negociacions entre el Ministeri de Funció Pública i els sindicats. De fet, les mesures ja implementades fins ara signifiquen un estalvi del capítol 1 de les finances de l’Executiu de prop d’un milió d’euros comptant la renúncia al cobrament de les hores extraordinàries que s’han invertit per fer front a la situació generada per la COVID-19. A més, també cal comptar la renúncia a formacions, a la compra de material de feina o posar a disposició material propi per dur a terme la tasca encomanada de manera telemàtica.

En relació al Decret avui aprovat, aquest s’adapta a les particularitats de cadascun dels cossos especials i en alguns casos, i sense la norma aprovada, algunes de les mesures implementades ja són aplicables en alguns equips de treball de manera proactiva. A més, les mesures s’han consensuat convenientment amb la Comissió de Personal i el Consell de la Policia, i són compartides pels sindicats i les associacions de treballadors, degut a la incidència excepcional en termes laborals que provoca l’emergència sanitària.

Així, el Decret determina que les mesures es mantenen en vigor mentre duri l’emergència sanitària fins que el Govern les deixi sense efecte, tret de la mesura referent a la retribució de les hores extraordinàries, que continuarà fins al 31 de desembre del 2020. En aquest sentit, el text determina que l’horari de treball del personal es flexibilitza sempre que sigui possible per facilitar la conciliació laboral i familiar, per garantir el seguiment de la feina mitjançant el teletreball en els departaments en què sigui possible i per continuar prestant els serveis necessaris establerts fins que la situació d’excepcionalitat finalitzi.

Així, el text, de la mateixa manera que indica el Decret per al Cos General i el Cos especial de la Carrera Diplomàtica, determina que les hores extraordinàries fetes a partir de l’1 d’abril no es retribueixen. Únicament es poden recuperar amb temps de descans sense aplicar cap tipus d’increment. Així, el termini de recuperació de les hores extraordinàries s’amplia fins al 31-03-2021.

Les jornades laborals no efectuades per suspensió de l’activitat des de l’entrada en vigor d’aquest Decret han de ser remunerades d’acord amb les regles següents: la meitat de les hores no treballades ha de ser remunerada per l’Administració sota la figura del permís administratiu retribuït; l’altra meitat de les hores no treballades ha de ser igualment remunerada i el personal l’ha de compensar mitjançant un sistema d’acumulació d’hores.

Les hores no treballades s’acumulen en una bossa d’hores que el treballador ha de recuperar en l’ordre de prioritat següent: la recuperació de les hores extraordinàries i de treball en dissabtes o diumenges i festius ja meritades amb anterioritat al 14 de març del 2020; l’acumulació d’hores extraordinàries i de treball en dissabtes o diumenges i festius que s’han de recuperar en el futur; el descompte dels dies de vacances pendents o que s’han de fer en el futur.

A més, el text també preveu emetre permisos administratius extraordinaris per aquells progenitors que hagin de fer-se càrrec dels menors de 14 anys, si es compleixen els criteris establerts. Finalment, les persones que tinguin vacances durant el període de durada de les mesures excepcionals cal que les mantinguin. No es poden modificar les vacances que estaven previstes i que coincideixen amb el període de mesures excepcionals, llevat d’un requeriment del Ministeri de Funció Pública i Simplificació de l’Administració. Un cop restablertes les condicions habituals de treball, totes les vacances de la resta de l’any s’hauran de tornar a planificar en funció de les necessitats dels departaments i del romanent d’hores de cada treballador.

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.