Darrera jornada del Debat sobre l’Orientació Política del Govern destinada a votar les 24 propostes de resolució presentades

Panell de votacions del Parlament (Consell General)
Panell dels resultats de les votacions del Parlament (Consell General)

Aquest divendres, 14 de juny, la tercera i última jornada del Debat sobre l’Orientació Política del Govern s’ha dedicat, exclusivament, a la votació de les 24 propostes de resolució presentades pels diferents grups parlamentaris del Consell General, així com pel conseller no adscrit. Aquests són els resultats de les votacions de les propostes de resolució:

 • Proposta 1 – Protecció dels menors en l’entorn digital (GPCC) (text)

Aprovada per assentiment amb canvis en el seu redactat.

 • Proposta 2 – Legislació cànnabis terapèutic (GPCC) (text)

Aprovada amb modificacions en el redactat (25 vots a favor / 0 en contra / 3 abstencions).

 • Proposta 3 – Prova pilot pràctiques en empreses d’alumnes de batxillerat (GPCC) (text)

Aprovada per assentiment amb canvis en el seu redactat.

 • Proposta 4 – Estímul del sector agrícola i ramader (GPD) (text)

Aprovada per assentiment amb canvis en el seu redactat. Transaccionada amb la proposta de resolució número 13. 

 • Proposta 5 – Elaboració d’una nova Llei de l’Aigua (GPD) (text)

Aprovada (25 vots a favor / 3 en contra / 0 abstencions).

 • Proposta 6 – Creació de l’Agència Tributària Única (GPD) (text)

Aprovada per assentiment amb canvis en el seu redactat.

 • Proposta 7 – Elaboració d’una convenció sobre els drets de les persones grans (GPS) (text)

Aprovada per assentiment amb canvis en el seu redactat.

 • Proposta 8 – Impulsar la conciliació laboral i escolar (GPS) (text)

Desestimada (12 vots a favor / 16 en contra / 0 abstencions).

 • Proposta 9 – Crear un registre governamental d’estudiants que cursen estudis d’ensenyament superior (GPS) (text)

Aprovada per assentiment amb canvis en el seu redactat.

 • Proposta 10 – Desenvolupament d’un pla estratègic relatiu a la creació d’un parc tecnològic industrial (GPCC) (text)

Aprovada per assentiment amb canvis en el seu redactat.

 • Proposta 11 – Posar en marxa el tercer pagador per a tots els ciutadans (GPAE) (text)

Desestimada (12 vots a favor / 16 en contra / 0 abstencions).

 • Proposta 12 – Campanya de sensibilització i conscienciació sobre l’ús de les pantalles (GPCC) (text)

Aprovada per assentiment amb canvis en el seu redactat.

 • Proposta 13 – Elaborar estratègies per garantir la pervivència del sector primari (GPCC) (text)

Retirada. Ha estat transaccionada amb la proposta de resolució número 4.

 • Proposta 14 – Publicació dels estudis de càrrega màxima parroquial (GPCC) (text)

Aprovada per assentiment amb canvis en el seu redactat.

 • Proposta 15 – Pla estratègic de l’ensenyament superior (GPCC) (text)

Aprovada per assentiment amb canvis en el seu redactat.

 • Proposta 16 – Elaboració d’una relació del compliment de terminis per part de Govern (GPCC) (text)

Desestimada (12 vots a favor / 16 en contra / 0 abstencions).

 • Proposta 17 – Desenvolupament del Pla Integral de Salut Mental (GPCC) (text)

Aprovada per assentiment amb canvis en el seu redactat.

 • Proposta 18 – Crear un grup de treball mixt per modificar la Llei qualificada de transferències als comuns (conseller no adscrit + GPS) (text)

Aprovada per assentiment.

 • Proposta 19 – Revisar el sistema de la història clínica compartida (GPAE) (text)

Aprovada per assentiment amb canvis en el seu redactat.

 • Proposta 20 – Obligatorietat de presentar els plans de negoci per a les empreses d’inversors estrangers (GPAE) (text)

Desestimada (12 vots a favor / 16 en contra / 0 abstencions).

 • Proposta 21 – Ampliació d’exempcions fiscals als propietaris de pisos mentre dura la pròrroga dels lloguers (GPAE) (text)

Aprovada amb modificacions en el redactat (23 vots a favor / 5 en contra / 0 abstencions).

 • Proposta 22 – Realitzar una enquesta als treballadors i usuaris del SAAS per a la seva millora (GPAE) (text)

Desestimada (11 vots a favor / 17 en contra / 0 abstencions).

 • Proposta 23 – Elaborar un informe relatiu a la digitalització de l’administració pública (GPAE) (text)

Desestimada (9 vots a favor / 19 en contra / 0 abstencions).

 • Proposta 24 – Traducció jurada al català de l’Acord d’associació amb la Unió Europea (GPCC) (text)

Desestimada (12 vots a favor / 16 en contra / 0 abstencions).

Per a aquelles persones interessades, es pot veure el vídeo del debat, així com les votacions en el següent enllaç: VÍDEO – Votació de les propostes de resolució.

[do_widget id=category-posts-pro-64]