DA proposa que es pugui rebaixar el copagament dels serveis mèdics fins al 10%

da-cass

El grup parlamentari demòcrata proposa que el percentatge de copagament dels serveis mèdics per part de l’usuari pugui rebaixar-se fins al 10%. El conseller general de DA, Xavier Montané, ho ha explicat en el decurs de la roda de premsa de presentació de les esmenes del seu grup al projecte de llei de modificació de la llei CASS, un projecte de llei que en el seu redactat contemplava que el copagament per part de l’usuari fos d’entre el 20% i el 50%. Ampliar la franja de copagament permet, segons el conseller, ‘introduir moltes variables per fer polítiques sanitàries més eficients’. L’esmena demòcrata, però, no fixa en quins casos l’usuari només haurà de pagar el 10% del servei mèdic, però sí que canvia -en una altra esmena- que sigui a través del pressupost general que es fixi el percentatge de copagament i no per reglament com està escrit actualment al projecte de llei.

El grup parlamentari demòcrata ha presentat un total de 38 esmenes al projecte de llei de modificació de la llei de la seguretat social. En paraules de la consellera general, Olga Adellach, es poden classificar en quatre grups: impulsar la transparència, revisar algunes prestacions, evitar la retroactivitat de les mesures i un darrer grup de caire tècnic.

Xavier Montané ha explicat que dues de les esmenes que presenten fan referència al copagament. D’una banda, s’amplia la franja i podrà reduir fins a un 10% el cost del servei o acte mèdic per a l’usuari -el projecte de llei contempla que el copagament sigui entre el 20% i el 50%-; i de l’altra banda, que sigui la llei del pressupost la que fixi els percentatges de pagament en els diferents serveis -el projecte de llei del Govern preveu que es fixi mitjançant reglament-. Montané ha argumentat que amb aquest model es poden ‘introduir moltes variables per fer polítiques sanitàries més eficients’.

Una altra esmena vol evitar la retroactivitat en el càlcul de les pensions per jubilació. Segons ha explicat Montané, tot i mantenir l’esperit de la fórmula de càlcul de l’actual projecte de llei, DA modifica l’article 77 per evitar aquesta retroactivitat, eliminant qualsevol tipus de retroactivitat i ‘diferenciant molt bé quin és el valor dels punts que ha adquirit un pensionista amb el marc legislatiu actual i quin altre tipus de valoració tindran els punts a posteriori quan entri en vigor aquesta normativa’.

Al mateix temps, els demòcrates també esmenen el finançament públic dels metges no convencionats, de tal manera que ho continuïn sent a l’espera de la implantació del nou model andorrà d’assistència sanitària (MAAS). El text del Govern preveia deixar-los fora, però segons ha indicat Xavier Montané, ‘tot i ser la via que s’ha de seguir i el model correcte, creiem que el nou MAAS està encara en un procés de maduració’ per la qual cosa preveuen que els metges no convencionats continuïn estant finançats per la CASS ‘però que el percentatge de finançament pugui ser revisat cada any per la llei de pressupost’. Al mateix temps preveuen que de forma regressiva poc a poc es pugui anar rebaixant la part de finançament públic als metges no convencionats’.

Altres esmenes presentades pels demòcrates incideixen en les funcions del Consell d’Administració de la CASS, i incideixen especialment, segons Montané en la transparència de l’ens. Així, proposen que surti publicat al BOPA amb detall i precisió els criteris amb els quals pren les decisions, una mesura que vol, en paraules del conseller demòcrata, donar garanties als assegurats i afiliats a la CASS de conèixer les diferents determinacions.

Tant Olga Adellach com Xavier Montané han insistit que malgrat que ara no s’augmenten les cotitzacions per jubilació per la conjuntura econòmica que s’està vivint i les reformes fiscals que s’estan aplicant al país, en el futur sí que s’hauran de pujar.