DA fixa a 60 dies el termini de pagament de factures per a empreses i administracions

El grup parlamentari demòcrata ha entrat a tràmit parlamentari una proposició de llei en la que s’estableixen mesures contra la morositat, per solucionar l’absència d’un termini màxim per fer front al pagament de les factures, tant per a les empreses com per a l’Administració pública. El text fixa el termini a 60 dies, en el cas que no hi hagi un acord entre les dues parts, i si se sobrepassa, el deutor haurà de pagar un interès de demora que correspondrà al doble de l’interès legal, que actualment és del 3% i que per tant correspondria al 6%. La llei podria entrar en vigor de cara al mes de setembre, ja que els consellers generals Carles Enseñat i Sílvia Riva calculen que es pugui aprovar entre el maig i el juny i s’ha fixat una entrada en vigor tres mesos després. La mesura pretén reduir els impagats i evitar que les petites empreses hagin de suportar tensions de tresoreria i es puguin veure abocades a la fallida.

El grup parlamentari demòcrata ha presentat aquest dilluns una proposició de llei per reduir la morositat entre empreses i administracions públiques. El text consisteix en fixar un termini de pagament de 60 dies des de la data de la factura, i si se sobrepassa, el deutor haurà de pagar un interès de demora equivalent a dos cops l’interès legal vigent, que enguany se situa al 3% i per tant l’interès a pagar seria del 6%. Igualment, la llei també estableix que es puguin reclamar les despeses generades per la demora, amb un màxim de 30.000 euros, o si és superior, fins a un 15% del total del deute.

A demanda de la Cambra de Comerç, el text permet la possibilitat que hi pugui haver un pacte entre les dues parts per pagar com a màxim a 90 dies. Igualment, si s’establís un pacte per fer el pagament dins d’un termini més curt que 60 dies, si aquest no es complís també s’hauria de pagar l’interès.

La mesura, que no afecta als particulars amb hipoteques o préstecs bancaris, va destinada a les relacions comercials entre empreses i entre empreses i Administració pública, de negocis fets a Andorra, negocis a l’estranger si el deutor té el seu domicili a Andorra, o negocis subjectes a la jurisprudència andorrana, però no es podrà aplicar quan el deutor és estranger.

La consellera general demòcrata Sílvia Riva, ha explicat que la proposició de llei s’ha fet amb l’objectiu que surti més car incomplir el termini que no pas com fins ara fer-se finançar pels seus proveïdors. De la seva banda, el conseller general demòcrata Carles Enseñat ha afegit que l’objectiu és reduir els impagats i crear un element dissuasiu per evitar que els casos es portin a la Batllia per retardar els pagaments.

De fet, els consellers han assegurat que existeix un problema molt greu de morositat, i que bona part de les suspensions de pagaments i de fallides que s’estan produint estan causades per les tensions de tresoreria que han de suportar les empreses pel fet de tenir molts impagats.

Els consellers demòcrates han informat que el text s’ha consensuat amb el teixit empresarial, vehiculat a través de la Cambra de Comerç, els comuns i els ministeris d’Interior, Finances i Economia. La llei, que es calcula que pugui aprovar-se cap al juny, entrarà en vigor tres mesos més tard, de cara al setembre.

2 comentaris

  1. Gràcies Josep, corregit

  2. Hola Forum:
    L’interès es de demora i no de mora i el conseller es diu Enseñat i no Ensenyat

Comments are closed.