DA esperarà tots els informes abans de posicionar-se sobre la ubicació de l’heliport

Demòcrates per Andorra mantindrà una actitud “prudent i responsable” en relació al futur heliport nacional.

Segons DA aquesta postura respon al fet que no es disposa encara de tots els elements tècnics que facin possible una valoració objectiva i raonada en relació l’emplaçament amb el qual s’està treballant ara mateix des del Govern i entenen que aquesta no es podrà fer fins que no es disposi de tots els elements necessaris.

DA manifesta que entén que l’heliport és una infraestructura necessària per al desenvolupament del país, però que per la seva complexitat, “requereix d’una anàlisi pausada i racional que únicament s’estarà en disposició de fer quan s’hagin rebut tots els informes tècnics que s’han encomanat”.

Així mateix, afegeixen que “qualsevol posicionament que no es derivi del contingut d’aquests informes implica un posicionament prematur que només pot donar peu a especulacions”.