DA esmenarà la llei d’intercanvi automàtic per evitar acords bilaterals sense el vistiplau del Consell

democrates

El  grup parlamentari demòcrata esmenarà el projecte de llei d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal per resoldre una qüestió que, al seu parer, es considera contrària a la Constitució. En el text s’estableix que el Ministeri de Finances pot concloure acords bilaterals amb altres estats que formen part del Conveni multilateral de l’OCDE, i el grup demòcrata vol modificar el text per tal que hagi de ser el Consell General qui doni el darrer vistiplau a aquests acords. Pel que fa al tràmit parlamentari de la llei, aquest dilluns s’ha aprovat una nova pròrroga del termini per presentar esmenes que finalitza el proper 29 de setembre.

La Sindicatura ha acordat acceptar una nova pròrroga del termini per presentar esmenes al projecte de llei d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, en aquest cas demanada pel grup parlamentari liberal. Es tracta de la cinquena pròrroga que demanen els diferents grups des que el text va entrar a tràmit parlamentari el passat mes de juny, que s’han sol·licitat tenint en compte la complexitat tècnica de la llei. Amb tot, fonts de DA han indicat que s’ha parlat amb alguns grups de l’oposició per acordar que el treball en comissió es pugui completar en dues reunions, tenint en compte que el projecte de llei ha d’estar aprovat abans de finals d’any per tal que entri en vigor l’1 de gener del 2017.

El grup demòcrata ja ha avançat que presentarà esmenes a l’articulat de la llei, per poder resoldre una qüestió de caire constitucional, per evitar que el Govern pugui signar acords bilaterals sense que posteriorment aquests siguin ratificats pel Consell General. En el redactat de l’exposició de motius, s’estableix que el Ministeri de Finances pot concloure acords bilaterals amb altres estats que formen part del Conveni multilateral de l’OCDE al marge d’aquest conveni multilateral, i que l’intercanvi d’informació automàtica amb aplicació d’acords bilaterals requerirà igualment que els estats compleixin els requisits exigits per aquesta llei.

La llei d’intercanvi automàtic té per objectiu regular els paràmetres amb els quals Andorra haurà de lliurar informació fiscal dels titulars de comptes que resideixen a la Unió Europea o en països que hagin signat el conveni de l’OCDE sobre aquesta matèria. La primera comunicació automàtica d’informació es farà el 30 de juny del 2018 -amb dades de l’any anterior- per als comptes de persones físiques amb més d’un milió de dòlars i els de persones jurídiques de més de 250.000 dòlars. En el cas dels comptes amb imports inferiors, l’intercanvi d’informació començarà el 30 de juny del 2019, amb les dades de l’any anterior.

(Text i foto: ANA)