Cultura licita els treballs de consolidació estructural de l’estrep dret del pont de la Margineda

El Pont de la Margineda
El Pont de la Margineda. Foto: ARXIU

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, la licitació dels treballs de consolidació estructural de l’estrep dret del pont de la Margineda. De manera general, el pont manté un bon aspecte i no presenta lesions que a priori es poguessin qualificar d’importants, però tot i això cal actuar sobre el marge dret del pont. Aquest reposa damunt de sediments al·luvials força inestables i consistents en diferents nivells de graves que, a l’estar exposades a les aigües superficials i a les de subsòl provinents del riu, es degraden.

Els treballs licitats tenen per objectiu protegir el fonament de l’erosió local i la soscavació. Es planteja construir una barrera de micropilots al voltant de l’estrep del pont, sense tocar-lo, de forma que el terreny on carrega l’estructura quedi confinat dins d’aquesta barrera, descartant així l’opció visualment intrusiva sobre el bé cultural.

Les intervencions, tot i que són específiques per a les zones afectades, s’han pensat d’una forma planificada i integral sense perdre de vista la conservació del conjunt, ja que és un bé d’interès cultural (BIC) inscrit en la seva totalitat a l’Inventari general del patrimoni cultural, secció primera de la Llei 9/2003 del patrimoni cultural d’Andorra, en la categoria de monument.

El concurs és nacional i amb modalitat ordinària i les empreses tenen temps fins al 20 d’agost per presentar les ofertes. El plec de bases es podrà descarregar de manera gratuïta a la pàgina web www.tramits.ad o www.e-tramits.ad (enllaç Edictes i plecs de bases), i als qui prefereixin recollir-lo al Servei de Tràmits se’ls entregarà en una clau de memòria o bé en paper.

TOTES LES NOTÍCIES