Cultura impulsarà un procés participatiu per a la confecció del Llibre Blanc

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i la presidenta de la Fundació Privada Julià Reig, Déborah Ribas, han signat aquest dimarts al migdia el conveni de col·laboració per a l’elaboració d’un Llibre Blanc sobre la cultura andorrana. L’objectiu de l’entesa és establir les pautes bàsiques per a la gestió cultural del Govern dels propers anys a través de l’elaboració d’un estudi exhaustiu que permeti conèixer com es reben les accions culturals per part de la població i com es gestionen per part de les administracions públiques, les fundacions i altres agents culturals.

“Tenir una visió de 360 graus a través dels artistes, associacions culturals, consumidors, entitats, institucions i altres actors implicats per definir les línies mestres de treball”, ha explicat la ministra Riva després de la signatura, a la vegada que ha destacat que el projecte és un punt estratègic de la legislatura que figurava al programa electoral.

Per la seva banda, Ribas ha descrit que l’entesa permet “fer una foto de l’estat actual de la cultura andorrana” i per “donar una eina” per prendre les millors decisions de cara al futur.

Tal com estableix el conveni, el treball tindrà una durada aproximada d’un any que es dividirà amb diferents fases. S’iniciarà amb la recerca interna i definició dels eixos, el contacte amb els actors implicats, l’impuls d’un procés de participatiu amb implicació de tota la ciutadania i finalment la redacció del Llibre Blanc. Aquesta part de la diagnosi es durà a terme de forma transversal de la mà del secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana.

Un cop fet tot aquest procés, el document ha de permetre establir compromisos i un calendari concret així com poder tenir un relat identitari que desenvolupi. Un expert serà l’encarregat de pilotar aquesta recerca i construcció del document.

A més, també es crea una comissió de treball que es reunirà periòdicament composta pels tres directors del Ministeri de Cultura, un director del Ministeri de Turisme, la gerent de la Fundació Reig i l’autor/a de l’estudi, per fer el seguiment, fixar el calendari de treball i donar suport a l’elaboració d’aquest estudi.