Criteri favorable del Govern a la Proposició de llei de serveis socials i sociosanitaris

El consell de ministres ha acordat en la sessió celebrada aquest dimecres el criteri favorables a la Proposició de llei de serveis socials i sociosanitaris presentada pel grup parlamentari demòcrata. El Govern comparteix plenament els objectius d’un text que ha de permetre, per primera vegada, disposar de les “eines legals necessàries per garantir un nivell adequat de protecció i cohesió social”.

En les seves consideracions, l’executiu apunta que la proposició permetrà oferir garanties d’accés als serveis socials i sociosanitaris “a les persones que tenen una residència legal, efectiva i permanent”; regula de manera més eficaç i eficient totes les prestacions que s’ofereixen i permet resoldre de manera coordinada amb la reforma de la Seguretat Social, totes aquelles situacions de protecció social que tenen un caràcter no contributiu i, per tant, han de ser finançades pel Govern i no per la CASS.

El criteri destaca que la proposició de llei, que ha estat objecte d’un procés de consulta amb els comuns i les entitats i associacions, ordena la distribució de les competències i fixa el marc de col·laboració amb la iniciativa privada. En aquest sentit, destaca la creació de la Comissió Nacional de Benestar Social com a l’òrgan que ha de garantir la coordinació per evitar duplicitats i assegurar una gestió més eficient dels recursos. També remarca que la introducció del concepte de Cartera de Serveis Socials i Sociosanitaris ha de permetre definir les característiques de cadascuna de les prestacions i dels requisits per accedir-hi.

El Govern també fa èmfasi en que la proposició de llei aborda “ de forma clara i transparent” la planificació i el finançament dels serveis socials i sociosanitaris.