Creixen un 5,4% els serveis de telefonia mòbil

El mes de novembre s’ha tancat amb 47.332 abonats als serveis de telefonia fixa; 87.154 als de telefonia mòbil i 36.122 a internet de banda ampla. Aquestes dades suposen una variació percentual de l’1,1% respecte al mes de novembre de l’any anterior en telefonia fixa i del 5,4% en telefonia mòbil. Quant a abonats a internet de banda ampla, també es registra una variació percentual positiva, del 2,7%.

Tal com consta en les dades fetes públiques aquest dilluns per Estadística, pel que fa als abonats en telefonia fixa, destaca la variació percentual positiva en abonaments a canals xarxa veu corporativa, amb un 5,3% respecte al mes de novembre de l’any anterior. En telefonia mòbil, destaca la variació percentual positiva en contractes”, amb un 5,8%.

De gener a novembre d’aquest any, en comparació amb el mateix període de l’any anterior tant telefonia fixa; telefonia mòbil, com internet de banda ampla presenten variacions percentuals positives de l’1%, 4,6% i 3,9%, respectivament.

Quant als abonaments per servei, les dades mitjanes dels darrers dotze mesos se situen en 47.063 abonats per a la telefonia fixa, és a dir, una variació percentual positiva del 0,9% respecte al període anterior. Pel que fa a la telefonia mòbil, se situen en 84.704 abonats, reflectint una variació percentual positiva del 4,4%, i per internet de banda ampla se situen en 35.718 abonats, mostrant una variació percentual, també positiva, del 3,9%.

El tràfic telefònic en minuts sense internet durant el mes de novembre se situa en 13,66 milions, equivalent a una variació percentual negativa del 4,7% respecte al mes de novembre de l’any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 8,89 milions de minuts (65% del total i equivalent a un -2,9% respecte a l’any anterior); mentre que el tràfic internacional ha estat de 4,78 milions de minuts (35% del total i equivalent a un -7,8% respecte a l’any anterior).

Durant els primers onze mesos de l’any, en comparació amb el mateix període del 2018, hi ha una variació percentual negativa de l’11,9% en el tràfic telefònic en minuts sense internet. Això ve donat pel fet que el tràfic nacional té una variació negativa del 14,7% i el tràfic internacional del -6,9%.

Quant a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el tràfic telefònic en minuts sense internet se situa en 166,55 milions, el que representa una variació percentual negativa del 12,4% respecte al mateix període anterior. Pel que fa al tràfic nacional, els minuts han estat de 103,50 milions (62,1% del total i un -15,5% respecte al mateix període de l’any anterior) i pel tràfic internacional, els minuts han estat de 63,04 milions (37,9% del total i un -6,8% respecte al mateix període de l’any anterior).

D’altra banda, el tràfic per internet en GB, durant el mes de novembre, se situa en 5,29 milions de GB, reflectint una variació percentual positiva del 25,2% respecte al mes de novembre de l’any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat d’1,79 milions de GB, un 33,9% del total i equivalent a un 96,8% respecte al mes de novembre del 2018. Pel que fa al tràfic internacional, ha estat de 3,49 milions de GB, un 66,1% del total i equivalent a un creixement del 5,5% respecte al mes de novembre del 2018. Cal destacar la variació del tràfic per internet mòbil, que aquest mes augmenta un 34,5% respecte al mes de novembre del 2018.

Durant els primers onze mesos de l’any, en comparació amb el mateix període del 2018, hi ha hagut una variació percentual positiva en el tràfic per internet del 49,7%, és a dir: el tràfic nacional ha tingut una variació del 117,2%; el tràfic internacional del 32,0% i el tràfic per internet mòbil del 27,8%.

Quant a les dades acumulades dels darrers dotze mesos, el tràfic per internet en GB se situa en 60,92 milions de GB, fet que equival a una variació percentual positiva del 50,7% respecte al mateix període de l’any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 17,89 milions de GB, un 29,4% del total i un 114,1% més respecte al mateix període de l’any passat, i quant al tràfic internacional, ha estat de 43,03 milions de GB, un 70,6% del total i un 34,1% més respecte al mateix període de l’any anterior.

TOTES LES NOTÍCIES