Creixen un 20,8%, en un any, els preus dels productes importats i un 35% els de les exportacions

Edifici de la Duana a la frontera del Riu Runer
Edifici de la Duana a la frontera del Riu Runer. Foto: ANAEconomia/Arxiu

Els preus de les importacions, en termes generals, i en el mes de gener del 2023, han experimentat una variació positiva del +20,8% en relació amb l’any anterior. Si es comparen amb el mes anterior, els preus de les importacions creixen un +1,2%. En el mateix període els preus de les exportacions han incrementat un +35% en relació amb l’any anterior. En comparació amb el mes de desembre, els preus de les exportacions creixen un +26,5%.

En termes interanuals i segons els grups d’utilització, els preus dels béns de consum s’incrementen un +15,4%, els béns de capital creixen un +15,2% i els béns intermedis experimenten una variació positiva de +33,5%.

Si s’agafa com a referència la classificació unificada del comerç internacional (CUCI), en importacions, es destaca que tots els grups tenen variacions interanuals positives. En especial els preus del grup “Combustibles, lubrificants minerals i productes similars” que incrementen un +44,4%, el preu dels “Olis, greixos i ceres d’origen animal i vegetal” que creix un +39,9% i els preus dels “Articles manufacturats diversos”, que tenen un increment de +37,7% respecte al mateix mes de l’any anterior.

En el conjunt de zones geogràfiques, al gener del 2023, destaca l’evolució dels preus de l’índex en matèria d’importacions provinents de “la Resta UE i Gran Bretanya” amb un creixement interanual del +27,6% i provinents d’Espanya amb una variació interanual del +21,2%. 

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES