Creixen les importacions i exportacions de béns al juliol

Edifici de la Duana a la frontera del Riu Runer
Edifici de la Duana a la frontera del Riu Runer. Foto: ANAEconomia/Arxiu

Les importacions de béns durant el mes de juliol han sumat 158,18 milions d’euros, amb una variació percentual del +6,4% respecte al mes de juliol de l’any anterior. Sense el capítol “Energia”, la variació percentual de les importacions és d’un +12,5%. Pel que fa a les exportacions de béns, han sumat 15,61 milions d’euros, amb una variació percentual del +5,0% respecte al mateix mes de l’any anterior.

Pel que fa a l’acumulat dels darrers 12 mesos, les importacions han tingut un valor de 1.848,46 milions d’euros, la qual cosa representa una variació percentual del +14,2% respecte a l’acumulat del període anterior. Sense el capítol “Energia”, les importacions en valor representen un +15,5% més que al mateix període.

Pel que fa a les exportacions, han tingut un valor de 228,64 milions d’euros, amb una disminució del -34,8%. Sense tenir en compte l’exportació excepcional del “capítol 97 Objectes d’art, de col·lecció o d’antiguitat” de la partida “Diversos”, pel febrer de l’any 2022 i per al mes de març d’aquest any, la variació és del +21,1% respecte l’acumulat del període anterior.

TOTES LES NOTÍCIES