Creat el distintiu ambiental pels vehicles, que entrarà en vigor a partir del 31 de gener del 2023

Fira del Vehicle d'Ocasió i de l'Autocaravana a Sant Julià
Fira del Vehicle d’Ocasió i de l’Autocaravana. Foto: Comú de Sant Julià de Lòria/Arxiu

El director de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic, Carles Miquel, i el director del Departament d’Empresa, Comerç, Desenvolupament Industrial i Transport, Josep Pujol, han presentat aquest dijous el nou Reglament del sistema nacional d’etiquetatge energètic i d’emissions dels vehicles.

El text, que el Govern va aprovar ahir en la sessió ordinària de Consell de Ministres, crea i regula el Sistema nacional d’etiquetatge com a mecanisme per assegurar la veracitat, la publicitat i el control de la classificació dels vehicles des del punt de vista ambiental. Per fer-ho, tal com ha explicat Miquel, es fa necessària la creació del distintiu ambiental, una etiqueta adhesiva pels vehicles motoritzats inscrits al Registre de Vehicles que els identifica i classifica d’acord amb la normativa d’emissions.

D’aquesta manera, el distintiu ambiental permet aportar informació sobre l’eficiència i les emissions dels vehicles, com ara el tipus de vehicle, la classificació Euro i el combustible que utilitza. El distintiu incorpora també un codi QR que ha de permetre centralitzar informació complementària relativa al vehicle, entre d’altres, a la cilindrada o a l’any de fabricació. Els vehicles no hauran de portar el distintiu fins a l’entrada en vigor del Reglament, prevista pel 31 de gener del 2023, atès que s’està treballant un procés de digitalització per a una gestió eficient d’emissió i subministrament del distintiu ambiental.

Pel que fa al procediment de sol·licitud i emissió del distintiu ambiental, s’estableix que en el cas dels vehicles de primera matriculació nacional –nous i importats d’ocasió– el distintiu s’expedirà juntament amb la matrícula. Els vehicles que a l’entrada en vigor d’aquest Reglament es mantinguin en una mateixa titularitat podran circular sense el distintiu ambiental fins a la data de la propera Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV). Així, en el moment que el vehicle se sotmet a la ITV el tècnic que fa la inspecció li subministrarà el distintiu ambiental corresponent i, en aquest moment, el titular tindrà l’obligació de dur-lo col·locat en els termes i condicions que estableix aquest Reglament.

També s’expedirà el distintiu quan es facin modificacions en el certificat de matriculació, en cas que el vehicle no tingui el distintiu, així com quan el titular del vehicle ho sol·liciti de manera voluntària.

El distintiu es divideix en diferents categories. El primer és el distintiu ‘Zero emissions’, que s’identifica amb l’adhesiu ‘Z’ que té el fons de color verd i identifica els vehicles menys contaminants. També existeix el distintiu ‘Eco’, que s’identifica amb l’adhesiu ‘E’ que té el fons de color verd i lila i identifica els turismes, les furgonetes lleugeres, els vehicles de més de vuit places i els vehicles de transport de mercaderies classificats segons el reglament com HEV, GLP, GNC i GNL.

Per a la resta de vehicles s’estableix un sistema de classificació numèrica del 5 a l’1, correlacionada amb la tipologia de vehicle, el tipus de combustible i la categoria Euro. El distintiu 5 és el més proper a l’Eco, mentre que l’1 és el més contaminant.

Carles Miquel ha explicat que l’Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic per al període 2020-2050 identifica, d’acord amb l’inventari nacional de gasos amb efecte d’hivernacle, el sector de la mobilitat com el responsable de fins al 57% del total de les emissions d’Andorra.

El Sistema nacional d’etiquetatge energètic i d’emissions dels vehicles respon igualment a les previsions d’informació i protecció dels usuaris de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic, ja que d’acord amb el seu article 31, relatiu a la Qualificació de l’eficiència energètica, en el cas de vehicles nous i vehicles de segona mà, les empreses de venda de vehicles informen els seus clients de les característiques bàsiques en relació amb l’eficiència energètica, les emissions i les taxes associades als vehicles.

Es recorda que la disposició final setena de la Llei del Codi de circulació preveia la necessitat d’implementar un sistema nacional d’etiquetatge energètic i d’emissions dels vehicles. Amb l’aprovació d’aquest Reglament, el Govern dona compliment al mandat de la Llei esmentada.

TOTES LES NOTÍCIES