Convocatòria per accedir a un pis de la Residència Jovial

Del dijous 15 i fins al divendres 30 de gener del 2015, els joves interessats en accedir a un dels habitatges de la Residència Jovial d’Andorra la Vella poden presentar la seva sol·licitud.

Totes les sol·licituds presentades durant aquest termini participaran a un sorteig que es durà a terme durant la segona quinzena del mes de febrer. S’adjudicarà la trentena d’habitatges que han quedat lliures a partir del 31 de desembre del 2014.

Els joves interessats poden descarregar tota la documentació i les “Bases reguladores del procediment d’adjudicació dels habitatges per a joves de la Residència Jovial d’Andorra la Vella” a la pàgina web jovial.andorralavella.ad o recollir tota la documentació al Servei de Joventut del Comú d’Andorra la Vella, situat al Centre Cultural la Llacuna, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer, 4 – Segona planta.

 Requisits per participar en el procés d’adjudicació

Tenir una edat compresa entre els 18 i els 35 anys

Ser resident a la parròquia d’Andorra la Vella durant els tres darrers anys

No ser titular de cap bé immoble

Que el nombre de membres de la unitat familiar no superi els quatre membres, sempre que dos d’aquests siguin menors a càrrec del sol·licitant

Disposar d’uns ingressos anuals mínims.

 Noves bases reguladores per accedir a un dels habitatges de la Residència Jovial

Canvis a destacar:

S’han modificat lleugerament els preus de lloguer dels habitatges

El preu del lloguer, que es calculava en relació a la renda del sol·licitant, actualment es calcularà en relació a la renda de la unitat familiar. Per aquest motiu s’han modificat els quadres dels revinguts per calcular l’ajut que rep cada unitat familiar

Hi haurà una petita reducció del preu del lloguer si la unitat familiar està formada per un o dos fills menors d’edat a càrrec

Els joves que ja hagin residit a Jovial poden presentar la sol·licitud però sempre tindran preferència els que no hi hagin residit mai.