Convocatòria per a la cobertura de 14 places d’agent de Duana i 6 de cap de projectes del Departament de Transformació Digital

Agents del Cos de Duana (SFGA)
Agents del Cos de Duana (SFGA)

Amb l’objectiu de donar cobertura a les vacants sorgides a diversos departaments de l’Administració general, el Govern ha aprovat l’obertura de 14 places d’agents de Duana adscrites al Departament de Tributs i de Fronteres, de les quals nou són vacants i cinc són de nova creació; així com de sis places vacants per al lloc de treball de cap de projectes, adscrits al Departament de Transformació Digital.

En primera instància, tal com marca la Llei de la funció pública, els dos concursos s’obren a la mobilitat interna dins de l’Administració general. En cas de no cobrir les places per aquesta via, seguidament s’obriran els concursos als treballadors de la resta d’administracions públiques de l’Estat, i, si continuen havent-hi places vacants, es farà una convocatòria pública al BOPA.

Es recorda que els agents de duana tenen entre les seves responsabilitats prestar suport al contribuent per al compliment de les obligacions en matèria duanera; controlar les mercaderies que s’importin o exportin i supervisar el contingut de la documentació duanera que les acompanya; aplicar la normativa duanera comunitària i nacional als enviaments comercials i particulars de mercaderia; i detectar el passatge il·legal o fraudulent de les mercaderies sensibles, prohibides o no declarades.

En el cas de les places de cap de projectes del Departament de Transformació Digital, la missió del lloc de treball és atendre els requisits dels diferents departaments del Govern a la demanda de noves aplicacions, recursos informàtics i en la utilització d’aquests recursos; adequar aquests requisits a les previsions del Departament; gestionar els projectes d’implantació de solucions del Departament, interns i externs; així com controlar els proveïdors perquè assoleixin els compromisos establerts.

TOTES LES NOTÍCIES