Convocatòria pels ajuts a les produccions agroalimentàries locals

El Govern ha obert la convocatòria d’ajuts indirectes en benefici de les produccions agroalimentàries locals i de les produccions alimentàries artesanes. D’aquesta manera, a partir de la publicació al BOPA, es donarà compliment al Programa d’ajuts aprovat la setmana passada i que té com a objectiu posar a disposició dels beneficiaris un seguit de prestacions de servei orientades a satisfer les necessitats actuals en matèria de gestió empresarial, de màrqueting, de comunicació, de seguretat alimentària, de certificació de productes o d’enginyeria entre d’altres.

El període de sol·licituds d’ajuts s’iniciarà així a partir de dimecres vinent, quan és prevista la publicació al BOPA, i es perllongarà fins a finals de juliol, de manera que els acompanyaments professionals contemplats al reglament podran realitzar-se del juliol al novembre. La campanya té una dotació pressupostària de 150.000 euros, dels quals 130.000 seran destinats a acompanyaments professionals i 20.000 per a campanyes i esdeveniments promocionals.