Conveni de la CASS amb l’Ortopèdia Grau Soler de Barcelona

El  Consell d’Administració de la CASS us informa que en la sessió del dia 31 de gener s’han acordat els següents punts:

1. Nomenament del Sr. Jordi Choy com a cap de l’àrea de pensions i convenis internacionals:

El Consell d’Administració decideix nomenar el sr. Jordi Choy com a cap de l’àrea de pensions i convenis internacionals. El nou cap d’àrea porta 15 anys desenvolupant les tasques de tècnic de pensions a la CASS, període en el qual ha demostrat tenir les aptituds i actitud per desenvolupar aquestes noves funcions.

2. Conveni de la CASS per poder oferir un millor servei als assegurats en pròtesi i ortesi fetes a mida i cobertes per la CASS

Les pròtesis externes i les ortesis fetes a mida del pacient no es realitzen habitualment a Andorra i en tot cas el volum d’aquesta demanda no permet garantir el manteniment del suficient nivell d’experiència o l’equipament necessari per la seva mes adequada realització.

Per aquesta raó, en coordinació amb la cap de rehabilitació del Centre Hospitalari d’Andorra i amb l’acord de la comissió de cartera de serveis, es va decidir pactar amb alguna de les ortopèdies amb major capacitat de resolució en pròtesis i ortesis, fetes a mida, a fi d’establir un conveni que permetés actuar com a tercer pagador i fixar unes tarifes adequades.

S’ha decidit signar conveni amb l’Ortopèdia Grau Soler, amb base a Barcelona, perquè compleix les condicions exposades anteriorment. S’han pactat en els productes fets a mida amb la mateixa tarifa que té actualment CatSalut, mentre que en els productes de producció seriada la tarifa serà la mateixa que marca la nomenclatura CASS.

3. Per millorar l’atenció i les tasques realitzades per l’àrea de desenvolupament, es contracta 1 persona continuant en el procés de consolidació de llocs de treball

Amb l’objectiu de millorar l’atenció i les tasques realitzades per l’àrea de desenvolupament, i continuant el procés de consolidació de llocs de treball amb caràcter fix de l’entitat, s’ha acordat contractar 1 tècnic.

4. Per millorar l’atenció a l’assegurat i reforçar les tasques de l’àrea de pensions i convenis internacionals, es convoquen 2 llocs de treball continuant en el procés de consolidació laboral de l’entitat

Amb l’objectiu de millorar l’atenció a l’assegurat i les empreses, i continuant el procés de consolidació de llocs de treball amb caràcter fix de l’entitat, s’ha acordat convocar un concurs per cobrir 2 places de tècnic per l’àrea de pensions i convenis internacionals.

(Text: CASS)

TOTES LES NOTÍCIES