Conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya

Façana de la Diputació de Lleida
Façana de la Diputació de Lleida

El ple de la Diputació de Lleida ha autoritzat al Patronat de Promoció Econòmica per a dur a terme la signatura de diversos convenis de col·laboració. En primer lloc amb l’Associació Leader de Ponent per a l’execució de l’actuació “Anàlisi de complementarietat entre estratègies del territori i la del GAL posant el focus en les necessitats del sector agroalimentari”, anualitats 2022 i 2023; en segon lloc, amb el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya per a l’execució de l’actuació “Anàlisi de complementarietat entre estratègies del territori i la del GAL posant el focus en les necessitats del sector agroalimentari” a dur a terme les anualitats 2022 i 2023.

El tercer conveni és amb el Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià nord per a l’execució de l’actuació “Anàlisi de complementarietat entre estratègies del territori i la del GAL posant el focus en les necessitats del sector agroalimentari” a dur a terme les anualitats 2022 i 2023.

TOTES LES NOTÍCIES