Conveni amb Espanya sobre cooperació contra la delinqüència i seguretat

saboyaEl consell de ministres ha aprovat la signatura d’un conveni entre Andorra i Espanya que contempla la cooperació en matèria de lluita contra la delinqüència i la seguretat. La redacció del text ha estat consensuada, per part andorrana, pels ministres d’Afers Exteriors i de Justícia i Interior, així com pels representants dels coprínceps, per tractar-se d’un text que afecta la seguretat interior. 

 El Conveni s’estructura en 14 articles i l’annex que conté el Protocol de desenvolupament tècnic en matèria de cooperació policial. El text respecta la sobirania, el principi de doble incriminació i els interessos d’ambdues parts i també reflecteix la necessitat que Andorra té de recórrer al país veí en cas de situacions d’emergència importants.

La cooperació prevista en aquest conveni en matèria de lluita contra la delinqüència i seguretat preveu nombrosos àmbits de col·laboració en accions criminals relatives, entre altres, al terrorisme, als delictes contra la vida i la integritat física, a la detenció il·legal i el segrest, al tràfic d’éssers humans i la immigració il·legal, a les formes organitzades de delinqüència contra la llibertat sexual, especialment relacionades amb menors, als delictes econòmics i el blanqueig de diners, o a la falsificació de diners. També s’estableix un intercanvi d’informacions i la prestació de recolzament en investigacions.

Alhora el Protocol de desenvolupament tècnic en matèria de cooperació policial formalitza una assistència mútua en els àmbits del desenvolupament de sistemes informàtics, de les intervencions i el manteniment de l’ordre i la seguretat, del rescat i el salvament en cas d’esdeveniments de gran envergadura i de catàstrofes i accidents greus, de les escortes de personalitats públiques, i de la formació professional.

Aquest conveni bilateral substituirà el Protocol de cooperació entre el Ministeri de l’Interior d’Espanya i el Ministeri d’Interior del Principat d’Andorra del 24 de setembre de 1999 que preveia una cooperació tècnica entre els serveis policials per incrementar l’eficàcia dels serveis de seguretat pública en la lluita contra la delinqüència de caràcter internacional, i el Protocol de cooperació entre la Policia i la Guàrdia Civil del Regne d’Espanya que establia uns mecanismes de millora en matèria de formació del personal, i en els procediments i les tècniques d’investigació, a fi de garantir la seguretat del ciutadà d’ambdós països.

Un cop aprovat pel Govern el ministre d’Afers Exteriors, d’acord amb la Llei qualificada reguladora de l’activitat de l’estat en matèria de tractats, haurà d’atorgar els poders necessaris al ministre de Justícia i Interior perquè el signi amb el seu homòleg espanyol, i complimentat aquest requisit s’entrarà a tràmit per a una eventual aprovació parlamentària.

Es preveu que la signatura del conveni pugui tenir lloc a Madrid a principis del mes de setembre.

Foto: SFG