Conveni a tres bandes per reutilitzar les terres procedents de l’esllavissada de la RN-22

El Consell de Ministres, a proposta del titular d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha aprovat el conveni de col·laboració entre el Govern, el comú d’Encamp i l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) per reutilitzar les terres procedents de l’esllavissada a la carretera RN-22, per al circuit de conducció del Port d’Envalira.

En concret, l’entesa entre les tres entitats preveu l’ampliació del circuit de conducció amb terraplenat de materials provinents de l’exterior del circuit, que impulsarà l’ACA, qui també serà l’encarregada de carregar, transportar i dipositar les terres procedents del desmunt de la carretera francesa RN22. Tal com preveu la normativa europea es permet exportar a un país material que sigui objecte de reutilització.

Per altra banda, l’Executiu s’encarregarà de la pavimentació del circuït. Fruit del conveni, l’ACA oferirà de manera gratuïta cursos de conducció per als xofers de Govern i del comú d’Encamp.

La inversió prevista és de 150.000 euros, dos terços sufragats pel Govern i la tercera part restant pel comú encampadà. A la infraestructura, propietat del comú i explotada per l’ACA, s’hi realitzen diverses competicions de màxim nivell europeu de conducció sobre gel, així com cursets de conducció sobre gel per a conductors del país. A més, el circuït també és utilitzat en certes ocasions pel Govern per a esdeveniments propis (competicions de conductors de vialitat hivernal, etc).

Així doncs, el circuït desenvolupa funcions que afavoreixen l’interès públic general, tant pel que fa al vessant governamental com al comunal, perquè millora l’atractiu turístic, activa l’economia, potencia la imatge del país, i abasta usos educatius i de foment de la seguretat viària.