Consentiment patern

És molt freqüent sentir un pare despistat renyar als més petits amb la consigna: “És que a tu no t’ensenyen res a l’escola”. Queda palès que hi ha en aquesta classe d’idea la creença que en educació, en realitat, és més important l’escola que cap altre estament educatiu.

S’aconsegueix relegar els pares fins a una posició molt secundària en l’educació dels seus fills, fins i tot, de vegades, per darrere de la televisió.

Aquest comportament que no hauria de ser així, té el seu paral·lelisme en el món de la xarxa. Segons un estudi realitzat pel bufet Osborne Clarke es desprèn que el 65 per cent dels espanyols considera necessari consultar als pares abans de cedir informació dels seus fills menors de 18 anys. És a dir, si un menor vol incorporar-se a Facebook o Twitter, els pares haurien d’estar informats abans.

L’estudi compara diferents països i com en aquests s’interpreta la cessió de dades per part dels usuaris.

A la Gran Bretanya, la xifra es veu reduïda fins al 35 per cent mentre que a Alemanya aquest nombre puja fins al 57 per cent. Pel que fa al cas francès, tenim que el 52 per cent considera que els pares han de ser consultats i per finalitzar, a Itàlia, són el 59 per cent els que creuen en la intervenció paterna.

En resum, actituds molt diferents que ens demostren que a cada país hi ha una forma de veure a pares, menors i internet.

Per Tecnonews / ACPG – Redacció