Consell General: El debat del pressupost, a finals de gener o principis de febrer

Junta de presidents de grups parlamentaris d'aquest dimecres (Consell General)
Junta de presidents de grups parlamentaris d’aquest dimecres (Consell General)

La Junta de presidents de grups parlamentaris, reunida aquest dimecres a la tarda, ha establert que sigui la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost l’encarregada de treballar el Projecte de llei d’auditoria de comptes del Principat d’Andorra i que recaigui en la Comissió Legislativa d’Economia el Projecte de llei de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania.

Pel que fa a les sessions de Consell General previstes, el pròxim dijous, 18 de gener, a les 16 hores, tindrà lloc una sessió de preguntes al Govern que, de moment, té a l’ordre del dia quatre preguntes. Els consellers generals disposen de temps fins dimecres, 17 de gener, a les 13.30 hores per a presentar preguntes urgents.

Durant la Junta de Presidents, també s’ha acordat que la sessió de Consell General que debatrà el Pressupost comenci a les 9.30 hores. Aquesta sessió es preveu que es pugui celebrar l’última setmana del mes de gener o la primera de febrer.

Referent al Projecte de llei del Pressupost, aquest dimecres ha finalitzat el termini per a la presentació d’esmenes. En total, els grups parlamentaris han presentat una vuitantena d’esmenes que ara hauran de ser examinades per tal d’admetre-les a tràmit.

En la sessió que debatrà el Pressupost està previst que s’incloguin en l’ordre del dia diverses iniciatives parlamentàries que actualment estan a tràmit. Entre aquestes, és molt probable que es tractin el Projecte de llei de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania, el Projecte de llei de modificació de la Llei 8/2022, del 31 de març, de seguretat privada, el Projecte de llei de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra i també es preveu el nomenament de Beatriz Pintos com a membre de l’Autoritat Financera Andorrana.Situació de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA)

La Junta de Presidents ha mostrat la seva preocupació per la situació viscuda a l’APDA, organisme depenent del Consell General, amb la dimissió de tres inspectores en els darrers dos anys, sota el mandat de la cap de l’agència, Resma Punjabi.

Per tal d’impulsar millores en la gestió de l’APDA, la Comissió Legislativa d’Interior, es reunirà al llarg dels pròxims dies amb la cap de l’APDA, Resma Punjabi, i també amb totes inspectores que han passat per l’agència en aquest període.

Conscients que aquestes millores passen també per la modificació de la Llei qualificada de Protecció de Dades, en els articles que fan referència al funcionament de l’APDA, tots els grups parlamentaris han mostrat la seva predisposició a introduir les modificacions legislatives necessàries al llarg del pròxim període de sessions que comença l’1 de març.

Per a acabar, la Junta de Presidents ha acordat reunir-se de nou el pròxim dimarts, 5 de març, a les 16.30 hores.

TOTES LES NOTÍCIES