Connectivitat: Espanya per sota de la mitjana

Espanya novament té el funest honor de situar-se en els rànquings europeus per sota de la mitjana continental.

Es tracta de la llista que fa a llars amb accés a la xarxa i de connexió de banda ampla. El percentatge de cases amb internet es situa a l’entorn del 68 mentre que les que ho fan mitjançant la banda ampla és del 67 per cent.

En els 27 països de la Unió Europea aquestes dues xifres s’eleven fins al 76 per cent i el 72 per cent respectivament.

Això succeeix mentre alguns països situen les seves cotes de connectivitat per sobre del 90 per cent. Els protagonistes, com sempre, es situen en les cotes més septentrionals del continent. Islàndia (95%), els Països Baixos (94%), Luxemburg i Noruega (93%) i Dinamarca i Suècia (92%) són les nacions millor connectades. Per la cua trobem Bulgària (51%), Grècia i Romania (54%).

De tota manera no tot són males notícies per a Espanya. Pel que fa a penetració d’internet i banda ampla les xifres auguren que hi ha una tendència positiva en aquest àmbit. D’un 14 per cent de penetració el 2009 passem a un 16 per cent el 2012.

En resum, Espanya no es troba en els millors llocs però contra el que diguin molts això no ha de ser motiu de autoflagel·lació.

Per Tecnonews / ACPG – Redacció

TOTES LES NOTÍCIES