Congelació dels contractes i 0% de cessió en construccions destinades a llogar, mesures per a l’habitatge

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy
El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy. Foto: Arxiu

El titular d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, ha presentat aquest dilluns el Projecte de llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments de finques urbanes i de millora del poder adquisitiu, que el Govern va aprovar la setmana passada en la darrera sessió del Consell de Ministres i que ha entrat a tràmit parlamentari avui mateix. Tal com ha destacat Filloy, el text inclou una “conjugació d’accions” en diferents àmbits relatius a l’habitatge i a les pensions.

Pel que fa a l’habitatge, el ministre ha posat en relleu que es tracta d’una qüestió “essencial des del primer dia de legislatura” i que constitueix un dels eixos estratègics que s’ha de desenvolupar en el marc del Pla d’acció Horitzó 23 (H23) del Govern. “Per al Govern és fonamental continuar amb la protecció de les persones i famílies que estan en règim de lloguer”, ha recordat.

Així doncs, en seguiment de les accions efectuades en els darrers exercicis, el Projecte de llei torna a preveure l’allargament d’un any en els contractes d’arrendament que vencin durant el 2021. La part arrendatària podrà exigir la renovació del contracte un any més i el preu del lloguer només podrà incrementar-se d’acord amb l’Índex de Preus del Consum (IPC).

Tanmateix, hi ha excepcions a la mencionada pròrroga. El llogater no podrà demanar-la quan el propietari cedeixi la finca al Govern per a usos socials o quan l’arrendador vulgui recuperar l’immoble per a ús propi o d’un familiar de fins a segon grau de consanguinitat o, com a novetat d’enguany, d’adopció o afinitat en línia directa. L’ús propi o la cessió de l’habitatge previstos en aquest apartat han de ser per a un període mínim de cinc anys.

A més, en el nou Projecte de llei s’introdueix com a excepcionalitat a la pròrroga el fet que la renda de lloguer de l’habitatge superi l’import de 1.500 euros. Aquest import es refereix exclusivament al preu de l’habitatge i resten exclosos del seu còmput el preu de places d’aparcament o de subministraments.

Les mesures urgents també inclouen un apartat específic per incentivar la rehabilitació d’habitatges destinats a l’arrendament. D’aquesta manera s’ha incrementat de 10 a 15 punts la bonificació de la subvenció del Pla Renova per incorporar nous habitatges de lloguer al parc immobiliari a través d’obres de reforma i de rehabilitació destinades a buscar l’eficiència energètica. Aquesta mesura, a més, s’alinea amb l’aposta de l’Executiu país per la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic.

Alhora, en seguiment de la mesura establerta a disposició transitòria segona de la Llei 3/2019, es renova l’exempció de determinats requisits d’habitabilitat per un període de 18 mesos. Filloy ha informat que durant la vigència d’aquesta disposició s’han incorporat al mercat de lloguer 174 habitatges, i aquest fet ha permès dotar el país de recursos en matèria d’habitatge en un temps relativament curt.

El mateix text dona la possibilitat als comuns que puguin decretar en sòl urbà consolidat la reducció temporal del percentatge de cessió obligatòria de sòl per a habitatges destinats al mercat de lloguer, i del seu equivalent econòmic, fins a un 0% per un període de 18 mesos.

 

Increment de les pensions de solidaritat i de les pensions de la CASS inferiors al salari mínim
D’altra banda, el ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut ha remarcat que el Projecte de llei inclou un increment de fins al 3,5% de les pensions de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) que tinguin un import brut inferior al salari mínim interprofessional.

Víctor Filloy ha remarcat que aquesta és una mesura que té l’objectiu fonamental “de permetre una millora de la capacitat d’aquelles persones que tenen un poder adquisitiu més baix”.

TOTES LES NOTÍCIES