Conferència del Dr. J.M. Pujal i del Dr. Santiago Roura Ferrer sobre “Cèl·lules mare: Present i futur ”

Els dos especialistes que treballen en l’àmbit de la investigació sobre les “cèl·lules mare” van oferir una interessant aportació sobre les possibilitats futures d’aquests recursos, que per altra banda són relativament fàcils d’obtenir. Es troben tant als teixits adiposos del cos humà com també en el “cordó umbilical” que uneix la placenta amb el fetus durant tot el procés de gestació de l’embaràs. Al Principat d’Andorra, fa poc temps que es va autoritzar la donació del cordó umbilical mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració amb Catalunya.

Segons els experts, hi ha diversos tipus de cèl·lules mare: les embrionàries, les adultes, les induïdes i les parafetals. Les embrionàries vénen de la seva divisió i es poden treballar en la massa cerebral. Tanmateix les cèl·lules pluripotents podrien engendrar qualsevol tipus d’òrgan del cos humà.

No obstant això, tots aquest avantatges de les cèl·lules mare, en el seu estadi inicial tenen problemes d’ètica, perquè són cèl·lules que es poden dividir i aquest procés és molt ràpid i si no es controlen poden haver-hi problemes. Mentre que les cèl·lules adultes pateixen un cert deteriorament. Les cèl·lules mare, habitualment s’extreuen del moll de l’os, del sistema sanguini i també del teixits surovitals.

Cadascun dels organismes pot acceptar bé les cèl·lules del moll de l’os per a recuperar i regenerar el sistema sanguini. Tanmateix les cè·lules mare, es troben en el teixit adipós i en la polpa dental, amb el qual no es produeix cap tipus de rebuig.

Vol dir que les cèl·lules mare tenen un gran potencial de regeneració. L’últim Premi Novel de Medicina ( 2012) precisament va premiar a dos grans investigadors en aquest camp, els Doctor Jhon B. Gurdon i l’investigador Shinya Yamanaka, pel seus treballs en l’obtenció especialitzada, pluripotencial o totipotencial, amb un model d’interacció entre els gens, relacionant-ho amb la pluralitat de les cèl·lules induïdes. Els descobriments aportats pels prestigiosos especialistes amb la denominació de “Les cèl·lules mare pluripotents induïdes”, ha canviat substancialment la visió del desenvolupament i l’especialització cel·lular. De forma que ara sabem que mitjançant la reprogramació de cèl·lules humanes es poden crear noves eines per al diagnòstic i la teràpia de malalties diverses. A part de que mitjançant la introducció de només uns pocs gens els investigadors van poder reprogramar cèl·lules inmadures per a convertir-se en pluripotents, és a dir, cèl·lules mare que són capaces de convertir-se i adaptar-se a tots els teixits del cos humà. (cèl·lules mare induïdes).

Quant a les cèl·lules parafetals del “cordó umbilical” proporcionen cèl·lules distintes i aquest és el conducte que té més quantitat de cèl·lules ja que transporta la sang de la mare cap al bebè. Per això, la donació privada o pública del “cordó umbilical “és d’un gran interès pels beneficis que pot aportar a la societat en la regeneració dels teixits afectats per diversitat de malalties. D’aquí, que l’any 2006 és va establir un criteri estàndard (ISCT-2006) que va permetre aprofundir en l’estudi de la seva aplicació en la regeneració a partir del cordó umbilical en la teràpia cardiovascular; sens dubte un acurat estudi que representa un gran avenç per a tractar la regeneració d’un cor afectat per un infart o altres patologies cardíaques que avui no tenen totes les garanties de curació amb les tecnologies actuals.

Per altra banda, el cor humà té una gran capacitat d’absorbir les cèl·lules mare que provenen del reg sanguini, encara que segons els conferenciants, manquen més coneixements de com administrar aquestes cèl·lules ja que el 99 % es perden en la biodistribució. Per això es necesiten aportar altes dosis, així com establir el temps d’implantació i sobretot una aplicaciò molt ràpida de les cèl•lules mare al pacient afectat. Tanmateix manca estandarditzar els protocols d’actuació ja que els experiments s’han realitzat en porcs per la semblança dels seus òrgans als humans, i també s’han fet proves injectant greix pericardi sobre la zona afectada, amb resultats més que satisfactoris.

Resumint, ambdós especialistes, el Dr. J.M. Pujal i el Dr.Santiago Roura Ferrer, van deixar constància de que en la medicina actual, les cèl·lules mare responen tant com a teràpia directa é bé com a vector coadjuvant en àmbits tan específics com la cardiologia, la traumatologia, la hematologia i la neurologia, Va ser ja a la segona part que el Doctor Roura Ferrer va aprofundir en els avenços per a la “Regeneració cardíaca amb sang de cordó umbilical “, desenvolupant detalladament el llarg procés sota el lema “De la promesa al fet”.

Una molt interessant aportació d’un acte organitzat pel “ClubSenior”, que va captar l’interès dels nombrosos assistents que van omplir la sala d’Actes de MoraBanc, entitat patrocinadora de la conferència. Es va acabar amb un torn de preguntes que els especialistes van atendre i respondre a totes les qüestions plantejades.