Concurs per als treballs de millora del pati de maternal de l’escola andorrana de Santa Coloma

El Govern ha aprovat la convocatòria d’un concurs per la realització dels treballs de refecció del pati de maternal de l’escola andorrana de Santa Coloma. Aquesta licitació respon a la demanda del ministeri d’Educació i Joventut, que va posar de manifest aquesta necessitat que ja recull el pressupost de l’exercici 2013. Els treballs tenen un cost estimatiu de 99.953 euros i les ofertes a aquest concurs nacional es podran presentar fins el 23 de maig.

Concretament, el projecte té per objecte la definició de totes les partides d’obra relatives als treballs de refecció del pati de maternal, que actualment compta amb un acabat de fusta, de manera que es vol substituir un acabat asfàltic igual al de la resta de patis. Els treballs a efectuar més significatius són l’enderroc del paviment de fusta, la realització de treballs de xapa per la formació de pendents, la reposició de baixants i la reposició del paviment amb acabat asfàltic.

Aquest projecte donarà continuïtat als treballs iniciats l’any 2007 de refecció dels patis de d’escola andorrana de Santa Coloma, que s’han anat realitzat en diverses fases. Les obres es realitzaran durant el període de vacances escolars.