Concurs per a la contractació dels serveis de transport sanitari no assistit

Una ambulància del transport sanitari no medicalitzat
Una ambulància del transport sanitari no medicalitzat (AndorraDifusió)

El Consell de Ministres ha aprovat el concurs públic nacional per a licitar els serveis de transport sanitari no assistit. Es tracta del servei destinat als pacients que no requereixen assistència tecnicosanitària durant el trasllat, i que per impossibilitat física o clínica no poden utilitzar els mitjans de transport ordinari per a desplaçar-se a un centre sanitari.

Actualment aquest servei el presta la Creu Roja en el marc de les pròrrogues extraordinàries al conveni existent entre aquesta entitat, el Govern i el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). La darrera pròrroga finalitza el 31 de desembre, pel que és necessari adjudicar aquest servei perquè entri en funcionament l’1 de gener del 2023.

El plec de bases contempla diversos criteris a tenir en compte a l’hora d’adjudicar el Concurs. Així, cal presentar una proposta d’oferta econòmica per a la realització dels serveis individuals i col·lectius. D’altra banda, pel que fa a la gestió i funcionament del servei, es valorarà amb major puntuació l’opció que permeti el desenvolupament en les millors condicions de qualitat.

També es tindran en compte millores en la proposta inicial, així com experiència de l’empresa en l’execució de contractes per serveis sanitaris similars. El plec de bases també recull que l’empresa adjudicatària subrogui els treballadors de la Creu Roja que presten actualment el servei.

La licitació es farà mitjançant concurs nacional amb procediment obert i modalitat de contractació ordinària. Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat, en horari d’atenció al públic del Servei de Tràmits del Govern, fins al 26 d’octubre del 2022. El plec de bases es pot descarregar gratuïtament als webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits.

L’import al que resulti adjudicat serà finançat per part de la CASS, el ministeri de Salut i l’usuari. La CASS finançarà el 90% de les tarifes de la seguretat social que s’aprovin per aquest transport i l’usuari el 10% d’aquestes tarifes. El ministeri pagarà el diferencial entre la tarifa adjudicada i la tarifa de la seguretat social.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES