Concedides 439 hipoteques a Andorra durant el primer semestre de 2022

L'interior d'un pis
L’interior d’un pis (Pexels)

El nombre total d’hipoteques noves concedides al Principat d’Andorra, el primer semestre de l’any 2022, es va situar en 439, i destaquen especialment les concedides a les parròquies de la Massana i d’Encamp amb 91 i 84 noves hipoteques, respectivament.

Les hipoteques concedides corresponen a les hipoteques noves, sense considerar les renovacions (per no duplicar-les). Les hipoteques per a ús residencial inclouen els habitatges de primera o segona residència. D’altra banda, les hipoteques per a altres usos inclouen la resta, com les hipoteques sobre hotels, locals, promocions i terrenys.

Respecte al nombre d’hipoteques noves concedides per a ús residencial, el primer semestre de 2022, va ser de 372. En relació a la distribució parroquial, destaquen les parròquies de la Massana i Encamp, on s’han concedit el 40,9% del total de les hipoteques per a ús residencial.

Pel que fa al nombre d’hipoteques noves concedides per a la resta d’usos, que inclouen hotels, locals, promocions i terrenys, s’han materialitzat un total de 67 hipoteques.

En relació al valor total de les hipoteques noves s’ha observat al primer semestre de 2022 un import total de més de 252,2 milions d’euros. Quant a l’import mitjà de totes les hipoteques concedides ha estat de 574.437 euros.

Quant a l’import d’hipoteques concedit per a ús residencial, destaca la parròquia de la Massana amb 28,6 milions d’euros d’un total de 107,7 milions d’euros.

El valor de les hipoteques per a altres usos, aquest primer semestre de 2022, ascendeix a més de 144,5 milions d’euros. L’import mitjà d’aquestes hipoteques s’ha situat en 2.155.978 euros.

Per tipus de demandant, destaquen clarament els titulars nacionals respecte dels internacionals (el 94% enfront del 6% per aquest primer semestre de l’any 2022).

TOTES LES NOTÍCIES