Comunicat de l’Arquebisbe d’Urgell amb Motiu de la renúncia de Benet XVI

L’Arquebisbe d’Urgell Joan-Enric Vives, amb data 12 de febrer, ha emès una Comunicació per atots els fidels i els preveres d’Urgell amb motiu de la renúncia ahir del Sant Pare Benet XVI, amb el text íntegre del seu Missatge, i la petició d’oracions, especialment per al diumenge dia 24 de febrer a totes les misses de la Diòcesi.

Amb posterioritat al dia 28 de febrer, demana que es pregui per l’elecció del nou Successor de l’Apòstol Sant Pere que el Senyor voldrà enviar a la seva Església.

El text de la Comunicació és el següent:

 

COMUNICACIÓ AMB MOTIU DE LA RENÚNCIA DEL SANT PARE

 

Benvolguts,

Amb senzilla solemnitat i davant dels Cardenals, el passat dia 11 de febrer el Sant Pare Benet XVI va llegir un breu text amb el qual presentava la seva lliure renúncia a continuar exercint el ministeri de Successor de Sant Pere, al capdavant de l’Església Catòlica. Prenia, així, una decisió de gran coratge i alhora de molta humilitat i finor espiritual. Vulgueu acollir amb respecte i amor el que ell mateix ens deia:

 

“Estimadíssims germans,

“Us he convocat en aquest Consistori no sols per a les tres causes de canonització, sinó també per a comunicar-vos una decisió de gran importància per a la vida de l’Església. Després d’haver examinat davant Déu reiteradament la meva consciència, he arribat a la certesa que, per l’edat avançada, ja no tinc forces per a exercir de manera adequada el ministeri petrí. Sóc molt conscient que aquest ministeri, per la naturalesa espiritual que té, ha de ser portat a terme no únicament amb obres i paraules, sinó també, i no en menor grau, patint i pregant. Malgrat això, el món d’avui, subjecte a ràpides transformacions i sacsejat per qüestions de gran relleu per a la vida de la fe, per a governar la barca de sant Pere i anunciar l’Evangeli necessita també el vigor tant del cos com de l’esperit, vigor que, en els darrers mesos, ha disminuït en mi de tal manera que he de reconèixer la meva incapacitat per a exercir bé el ministeri que em va ser encomanat.

“Per això, essent molt conscient de la seriositat d’aquest acte, amb plena llibertat, declaro que renuncio al ministeri de Bisbe de Roma, successor de Sant Pere, que em va ser confiat per mitjà dels Cardenals el 19 d’abril de 2005, de manera que, des del 28 de febrer de 2013, a les 20 hores, la seu de Roma, seu de Sant Pere, quedarà vacant i haurà de ser convocat, per part de qui té competències per a fer-ho, el Conclave per a l’elecció del nou Summe Pontífex.

“Estimadíssims germans, us dono les gràcies de cor per tot l’amor i el treball amb què heu portat al meu costat el pes del meu ministeri, i demano perdó per tots els meus defectes. Ara confiem l’Església a la cura del seu Summe Pastor, nostre Senyor Jesucrist, i supliquem a Maria, la seva Santa Mare, que assisteixi amb la seva bondat maternal els Pares Cardenals en elegir el nou Summe Pontífex. Pel que fa a mi, també en el futur, voldria servir de tot cor la Santa Església de Déu amb una vida dedicada a la pregària. Benet XVI”.

Des del proper dijous dia 28, la seu del Vicari de Crist restarà vacant, i de seguida serà convocat el Conclave per elegir el nou Papa que ha de guiar l’Església en els pròxims anys.

Per això demano a tots els Rectors i als sacerdots, així com a les Comunitats religioses de la Diòcesi que el proper diumenge dia 24 de febrer tinguin un record especial a la pregària universal de totes les misses pel Papa Benet XVI, agraint a Déu el seu fecund ministeri i intercedint per la seva salut i la seva alegria de pastor fidel amb motiu de la seva renúncia a l’ofici de Bisbe de Roma i Successor de l’Apòstol Sant Pere.

Demano també que tots els diocesans d’Urgell intensifiquem les pregàries per la persona del Papa Benet XVI, que ha estat tan exemplar i que vol continuar dedicant-se al servei de l’Església des de la pregària. I encomanem ja des d’ara l’elecció del nou Papa, perquè l’Esperit Sant il·lumini els electors i ens concedeixi el Pastor que necessitem per guiar l’Església en aquest moment històric, servint la unitat i la comunió de tota la Comunitat Catòlica i afrontant els desafiaments que s’aniran plantejant a la comunitat dels deixebles de Crist.

Amb la meva benedicció, resto affm. i servidor vostre en el Crist,

+Joan-Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell

TOTES LES NOTÍCIES