Comissen 55.910 euros a quatre veïns de Barcelona a la duana de la Farga de Moles

A les 11:00 hores del dissabte 23 de febrer, per efectius de la Secció d’Especialistes Fiscals de la Duana de la Farga de Moles es va procedir a realitzar la inspecció fiscal d’un vehicle marca Peugeot model 308 que circulava pel carril verd en direcció a territori espanyol, ocupat per tres homes i una dona.

Preguntats a tots els ocupants per si, malgrat circular pel carril verd, tenen alguna cosa que declarar, aquests manifesten que no porten mercaderia alguna per a declaració.

En mantenir els agents sospites que els mateixos poguessin portar una quantitat de divises superior a l’estipulada per Llei, conviden a les quatre persones a les dependències de l’Agència Tributària, on, abans de procedir-se al pertinent registre, manifesten tenir quantitats iguals o superiors a 10.000 euros cadascun d’ells, sumant un total de 40.910 euros entre els quatre, quantitat que és mostrada davant el funcionari de l’esmentada Agència.

Realitzada inspecció posterior pels agents, es localitzen dins d’una bossa de senyora, propietat de M.I.C.V., la quantitat de 19.000 euros en metàl·lic.

Els infractors, tots ells veïns de Barcelona, van resultar ser, l’esmentada M.I.C.V, de 51 anys d’edat, portadora de 29.650 euros, I.C.V., de 47 anys, portador de 10.220 euros, M.I.R.J., de 34 anys, portador de 10.000 euros i J.M.S.G, portador de 10.040 euros.

Cadascun d’ells va continuar viatge amb 1.000 €, en concepte de “Mínim de supervivència”, quedant la resta a la disposició de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d’Espanya.

Pel citat fet, es van aixecar quatre Actes per la comissió de sengles infraccions a la normativa sobre el blanqueig de capitals, Ordre EHA/1439/2006 de 3 de maig, reguladora de de la declaració de moviments de pagament en l’àmbit de la prevenció del Blanqueig de Capitals.

TOTES LES NOTÍCIES