Comença la visita pastoral de Joan-Enric Vives a la parròquia de la Massana

El copríncep episcopal, Joan-Enric Vives
El copríncep episcopal, Joan-Enric Vives (arxiu)

El proper dimarts, dia 1 de novembre, solemnitat de Tots Sants, l’arquebisbe d’Urgell i copríncep episcopal d’Andorra, Joan-Enric Vives, iniciarà la tradicional visita Pastoral a la parròquia de la Massana, amb la celebració de la Missa i les pregàries. Segons indiquen des del Bisbat d’Urgell, la visita es repartirà en diversos dies i activitats, a partir del 13 de novembre.

Actes previstos per al dia 1 novembre:

11h.                Pregària al Cementiri dels Túnels

11h30’.           Pregària al Cementiri de la Massana

                       En acabar, abans de la missa a la Parròquia, es farà un moment d’atenció a la premsa.

12h.                Missa estacional a la Parròquia de St. Iscle i Sta. Victòria

13h.                Missa a l’Aldosa, festa de St. Ermengol

17h.                Pregària a Sispony

17h45’            Pregària a Pal

La Visita Pastoral és una actualització de l’acompanyament que els Apòstols sempre han fet envers les comunitats i els fidels cristians. Sigui amb cartes, sigui amb enviats (o “nuncis”), sigui anant-hi ells personalment, els Bisbes, successors dels Apòstols, han realitzat sempre un acompanyament de la vida de l’Església.

Ser Bisbe, en aquest sentit, és unir, anar al davant, ajudar, estimular i corregir per al millor seguiment del Crist amb fidelitat amorosa a l’Evangeli i a la Tradició de l’Església. Ell ha de portar en el seu cor tots els anhels i necessitats dels fidels i de tots els homes que Crist li ha confiat, en virtut del sagrament de l’episcopat.

El Directori sobre el ministeri pastoral dels Bisbes ho explica bé en els nn. 220-224: “La Visita pastoral és una de les maneres peculiars que té el Bisbe de trobar-se amb el clergat i els fidels del Poble de Déu, per tal de conèixer-los i dirigir-los, d’animar-los a viure la fe i la vida cristiana i, alhora, conèixer de prop i considerar atentament les estructures i les accions pastorals. L’ànima de la Visita pastoral és la caritat pastoral, la seva finalitat, la d’encaminar la vida de l’Església per al millor bé de les comunitats i de les institucions”.

TOTES LES NOTÍCIES