Com ser un bon líder

Un equip de treball fent pinya (Getty images)
Un equip de treball fent pinya (Getty images)

Un líder és una persona que dirigeix un grup de treball, ja sigui de caràcter social, religiós, polític o econòmic. Independentment del context en el qual ens trobem, les habilitats que ha de posseir qualsevol líder són comuns, sent les més importants:

– Escolta activa.
– Empatia.
– Resiliència.
– Visió global del projecte.
– Fomentar el sentit de pertinença al grup.
– Ajudar cada integrant del grup a superar les seves limitacions.
– Generar confiança.
– Ser humil.
– Saber gestionar les emocions.
– Motivar.
– Tenir habilitat per a la comunicació.
– Saber transmetre els valors de la institució o empresa que lidera.
– Donar instruccions concretes i comprensibles per a tothom.
– Fixar metes ben definides i realistes.
– Fer bon ús del talent del grup.
– Donar exemple i servir d’inspiració.
– Ser flexible.
– Reconduir al grup en cas de desviacions.
– Assumir les conseqüències de les errades de l’equip.

Per tant, un bon líder no evita responsabilitats, ni deixa de delegar, ni imposa els seus criteris. Un bon lideratge repercuteix positivament tant en l’empresa com en els treballadors, ja que aconseguim:

– Millora del clima laboral.
– Més motivació dels treballadors.
– Reducció de l’absentisme.
– Augment de la productivitat, i conseqüentment dels ingressos.
– Menor rotació del personal.
– Més creativitat en el grup.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES