Com cultivar valors

Roser Rodríguez Jerez
Roser Rodríguez Jerez

Cal dir amb sinceritat que la guerra no sorgeix per generació espontània. Sol ser el resultat d’interessos egoistes o per propaganda nociva que alimenta l’odi a l’altre i que potser ho hagi estat fent per molt temps en un entorn concret.

D’aquí la importància de reflexionar seriosament, siguem creients o no, sobre quins són els veritables valors que guien realment la nostra vida, el que mou i impulsa de veritat la nostra existència, ja que potser pugui estar en joc no només la nostra pròpia felicitat sinó la de les persones que estimem.

Ben pensat, la guerra potser no és una conseqüència massa estranya a la fi i al cap quan no és bona la llavor que sembrem.

Perquè si en l’entorn en què ens movem predomina el materialisme més brutal, el fer el que sigui per diners, l’afany acaparador, el donar sentit pràctic, econòmic o material, en definitiva l’egoisme per sobre de qualsevol altre valor, llavors és segur que seguirem recollint el pitjor fruit.

Són molts els pensadors que reconeixen que a la vida és molt millor ser una bona persona que merament algú d’èxit. De vegades passa que s’etiqueta a la gent segons la seva aparença física, la seva edat, el seu estatus social o el treball que exerceix, sense tenir en compte que molt de tot això és sovint relatiu o fruit del pur atzar. Ni la bellesa, ni a posició social, ni el treball que s’ocupi fan millor a una persona.

Entenent la importància que tot ésser humà hauria de tenir el desig de conrear en les coses bones i en el correcte. Sens dubte el principal lloc per inculcar aquesta classe de valors és la mateixa llar on es viu. És aquí on la tasca dels pares es converteix en quelcom absolutament fonamental.

Però també són els centres d’ensenyament els que poden contribuir eficaçment a que dins d’una formació integral de la persona, s’inclogui també la inculcació de valors que enforteixin la seva dimensió ètica i dialògica.

Altrament, el nen, el jove, o fins i tot persones adultes, es poden veure immersos en entorns on s’adoctrini en idees contràries al respecte i dignitat de tot ésser humà.

En la consecució d’aquest noble objectiu, el cinema es converteix de vegades en un excel·lent aliat. Temes com la justícia, la solidaritat, el valor, la tolerància, el respecte per altres, etc, poden trobar-se en diversos films que els inspiren i potencien.

TOTES LES NOTÍCIES