Com calcular quant suma 1+2+3+4… fins a 100?


En aquest fragment de la pel·lícula ”Midiendo el mundo” del 2012 sobre la vida i obra del matemàtic Alemany, Carl Friedrich Gauss, podem veure com va sorprendre al seu professor en fer el càlcul de la suma dels números de l’1 al 100 amb una petita fórmula, fàcil i intel·ligent.

Grauss va ser l’autor autor de l’obra ”Disquisitiones arithmeticae” que va consolidar la teoria dels números i va modelar aquesta àrea fins als nostres dies.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES