Com actuar davant un accident de trànsit

Discussió en un accident
Discussió en un accident. (Istock)

Hi ha múltiples factors que intervenen en un accident de trànsit. Però Què fer quan es produeix? La resposta més habitual és posar-se nerviós i això implica que oblidem passos imprescindibles en el procés.

La majoria d’accidents es queden en danys materials, sent en aquest cas el millor fer un comunicat amistós.

Però i si una de les parts no col·labora? El primer és apuntar la matrícula del vehicle juntament amb alguna dada identificativa o fer una foto amb el mòbil. També és aconsellable demanar a algun testimoni les seves dades per a poder comptar amb el testimoniatge d’algú objectiu. Si no hi ha acord sobre el succeït, caldrà trucar a la Policia per a cedir-los l’atestat de l’accident.

Si hi ha ferits o víctimes mortals, s’avisarà als serveis d’emergències i a la Policia perquè atenguin tant els ferits com l’atestat del sinistre, sent necessari que qui hagi sofert una lesió (si és possible) sol·liciti un comunicat d’assistència mèdica, necessari per a reclamar la indemnització. Passat l’ensurt inicial, comunicarem a l’asseguradora el que ha passat per al que tenim set dies i ells indicaran els tràmits a realitzar.

Si finalment ningú accepta la culpa, es pot denunciar en un termini de sis mesos i, en el cas de no ser admesa, es podrà posar una reclamació civil en el termini d’un any.

Per espaciocoches.com