Ciutadans Compromesos, Liberals i DA entren a tràmit la Declaració d’emergència climàtica

Els grups parlamentaris de Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos han entrat aquest divendres a la Sindicatura la Proposta d’acord de reconeixement de la crisi climàtica i de declaració de l’estat d’emergència climàtica i ecològica. El document s’ha treballat els darrers mesos de manera consensuada amb el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i amb el col·lectiu de joves ‘Fridays For Future’ d’Andorra.

La proposta d’acord recorda que la mateixa Constitució ja exposa que l’Estat ha de vetllar per “la utilització racional del sòl i dels recursos naturals”, així com ha de garantir a les generacions futures “l’equilibri ecològic racional en l’atmosfera, l’aigua i la terra”. En aquest sentit, i tenint en compte que “l’escalfament del sistema climàtic és inequívoc”, amb afectacions que ja es noten a Andorra, els grups de la coalició demanen sumar-se a la declaració de l’emergència climàtica que s’està promovent a diversos punts del planeta. En clau nacional, consideren que la declaració ha d’anar acompanyada del desplegament prioritari de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic del 2018, una llei “capdavantera” i “innovadora”.

En aquest sentit la Proposta d’acord demana que el Consell General aprovi el compromís de reduir les emissions anuals de gasos d’efecte hivernacle en un mínim de 37% el 2030, i impulsar la transició cap a la neutralitat de carboni.

Per aconseguir-ho, encomana el Govern a dur a terme una sèrie d’accions, en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Entre aquestes, destaca, per exemple, el foment dels productes de proximitat; elaborar una nova llei d’aigües abans del 2023; promoure plans de mobilitat sostenible per als treballadors de totes les administracions; implantar una plataforma nacional per compartir cotxe; impulsar la creació d’una taxa de CO2 finalista; destinar la taxa de tinença de vehicles a un fons verd; fomentar la producció elèctrica nacional de manera que el 2030 representi un terç del total; i la prohibició dels plàstics d’un sol ús a partir del 2021.