CiU exigeix al Ministeri de Foment que compleixi el seu compromís amb l’Eix Pirinenc

La senadora de CiU Maite Rivero ha registrat una bateria de set preguntes escrites dirigides al ministeri de Foment per recordar a la seva titular, Ana Pastor, els compromisos adquirits públicament per solucionar els problemes viaris de la N-260 a l’Eix Pirinenc.

En el cas de la cruïlla de la N-260 al seu pas per Montferrer en l’accés al nucli de Castellbò, Rivero ha exigit “solucions” i “un calendari concret” per tal de fer-hi una rotonda.

Pel que fa a la construcció de dues rotondes a la Seu d’Urgell, que ja disposen d’estudi informatiu i de projecte i que es van arribar a adjudicar, la primera ubicada davant de les antigues lleteries i la segona al canvi de rasant a l’altura de la connexió amb el nucli de Castellciutat, Rivero ha demanat “concreció”.

La senadora ha exigit a les preguntes que s’especifiquen els tràmits realitzats fins al moment, la situació en la que es troba l’expedient, les mesures alternatives mentre no es portin a terme les obres, el calendari d’execució i quins van ser els costos directes i indirectes per la no realització de les obres.

Text de les preguntes:

“El passat 12 de març de 2013, el responsable de carreteres de l’Estat a Lleida, Juan Antonio Romero, declarava a La Vanguardia que havien ordenat ‘un estudi per a elaborar un projecte i oferir una solució’ per a la perillosa cruïlla de la N-260, en l’accés al nucli de Castellbò. Quina és la solució prevista pel Govern d’Espanya per suprimir aquesta cruïlla de la N-260 al seu pas per Montferrer per accedir al nucli de Castellbò?, i si aquesta és una rotonda, quin calendari concret té previst el Govern d’Espanya per construir i tenir una solució efectiva?

El passat 12 de març de 2013, el responsable de carreteres de l’Estat a Lleida, Juan Antonio Romero, declarava a La Vanguardia que havien ordenat ‘un estudi per elaborar un projecte i oferir una solució’ per a la perillosa cruïlla de la N-260 en l’accés al nucli de Castellbò. Des del 12 de març, quines són les actuacions concretes que ha fet l’Executiu per solucionar aquesta cruïlla tan perillosa?

A la carretera N-260 al seu pas per la població de la Seu d’Urgell (Pirineu de Lleida), està prevista la construcció de dues rotondes que ja disposen del seu preceptiu estudi informatiu i del seu projecte. La primera se situa en el referit municipi, davant de les antigues Lleteries (prop de la intersecció del camí de Sant Esteve) i la segona en el canvi de rasant, davant de l’hotel “Castell” ( a l’altura d’una connexió amb el nucli de Castellciutat a través del camí de Sant Isidre). En aquests moments l’execució de la inversió està pendent de les decisions del Ministeri de Foment per seguir els tràmits per a la seva licitació i execució. Cal destacar que aquesta actuació ja va ser licitada, no obstant això, amb posterioritat a la seva licitació, el ministeri va considerar que havia de modificar-se el projecte i l’adjudicació va ser retirada.

Com es troba en aquests moments l’expedient corresponent a la construcció de dues rotondes a la carretera N-260, el municipi de la Seu d’Urgell?

Quins tràmits s’han portat a terme des que el director general de Carreteres, fa un any es comprometés a iniciar de nou els tràmits pertinents per a l’execució d’aquest projecte?

Mentre no s’hagi executat la construcció d’ambdues rotondes, quines mesures té previst adoptar el Govern espanyol per evitar la perillositat d’aquests dos punts negres que encara, juntament amb uns altres, existeixen a la N-260?

Quin és el calendari d’execució previst pel Govern espanyol per a la realització del projecte que contempla la construcció d’aquestes dues rotondes, a més de les degudes actuacions d’adequació del pont que creua el riu Valira, la il·luminació entre rotondes (entrada a la ciutat), la construcció d’una vorera entre el pont i l’Hotel Castell, així com l’adequació del mirador?

Quins van ser els costos directes i indirectes que ha comportat la no realització de les obres de construcció de les dues rotondes a la N-II al seu pas per La Seu d’Urgell, després d’haver estat adjudicades?”