Cinca subratlla que si no hi hagués endeutament el pressupost 2019 estaria totalment equilibrat

L’últim pressupost presentat per l’actual Govern estaria totalment equilibrat si l’Estat no tingués endeutament. Així ho ha destacat aquest dilluns el ministre de Finances, Jordi Cinca. Segons Cinca, l’actual estructura d’ingressos és suficient per fer front al nivell de despeses i garantir, al mateix temps, l’estat del benestar. El pressupost preveu un increment en els ingressos dels impostos directes, sobretot en l’IRPF, que creixerà prop d’un 13% amb 35,5 milions d’euros i en l’impost de plusvàlues immobiliàries gràcies a la recuperació del sector. En relació als ingressos per impostos indirectes destaca el creixement en la recaptació per l’IGI (6,36%) i transmissions patrimonials (24%), mentre que en els patrimonials hi haurà 27 milions d’Andorra Telecom, set d’ells resultat de la venda d’accions de Mas Móvil.

En l’apartat de despeses destaca la de personal de l’administració que creix en uns nou milions. En aquest capítol es gastaran 119 milions. S’inclou l’IPC del 2018, que segons les previsions estarà al voltant de l’1,7%, els triennis (més d’un milió d’euros) i les noves contractacions, que són 46. De tota manera, Cinca ja ha avançat que en tractar-se d’un any electoral és possible que moltes d’elles no es puguin dur a terme. Hi ha una partida destinada al centre de radioteràpia, un increment del 13% en la dotació a l’escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell i una tendència en el pressupost a disminuir les partides de la xarxa viària i pujar les de millores en els edificis públics.

Pel que fa als ministeris, el que més augmenta és Finances (53,32%) per la renovació del deute públic. Exteriors, Educació i Ensenyament Superior, i Afers Socials, Justícia i Interior també registren augments. En el cas d’Exteriors és per les reunions preparatòries de la cimera iberoamericana, en Afers Socials pels programes de suport a la família i als desocupats i en Educació per les escoles i la Universitat d’Andorra.

El pressupost preveu uns ingressos de 444.771.051,15 euros i unes despeses de 457.908.499 euros, amb un creixement de la despesa corrent del 2,6%. Va entrar a tràmit parlamentari el dimecres de la setmana passada. Cinca ha afirmat que es tracta del pressupost que preveu un dèficit més baix de tot el mandat demòcrata, situant-se en 13,13 milions d’euros. L’objectiu de dèficit és que no sobrepassi l’1% del PIB nominal. Així el el límit d’endeutament de l’administració general en relació al PIB se situarà en un 34,1%. Cinca ha fet esment a que ha volgut que el seu últim pressupost compleixi totalment amb la regla d’or d’estabilitat financera.