Chemobrain o quimioteràpia del cervell

Radiografia del cap d'una persona tractada amb quimioteràpia
Un 50% dels pacients tractats poden patir aquests trastorns (Getti images)

El fenomen del Chemobrain (com ho defineixen els metges) o quimioteràpia del cervell, pot definir-se com un dèficit cognitiu que es deriva usualment del tractament amb quimioteràpia, però que també pot donar-se amb la radioteràpia combinada amb alguns tipus de fàrmacs.

Aquest deteriorament pot produir-se en forma de falta de memòria, d’atenció o dificultats per a concentrar-se.

Aquests símptomes que no es donen en tots els casos (aproximadament un 50% dels pacients tractats), són en la seva majoria reversibles i solen desaparèixer una vegada finalitzada la quimioteràpia.

Per a minimitzar, no obstant això, aquests efectes, és molt recomanable realitzar certes rutines, tals com:

  • Exercitar el cervell amb la lectura o l’execució de passatemps.
  • Dormir prou.
  • Portar una dieta saludable.
  • Practicar alguna activitat física.
  • Evitar el consum excessiu de sucre.
  • Portar el control de les tasques en una agenda.

TOTES LES NOTÍCIES