Superfície: 316,83 km2 Població: Prop dels 150.000 habitants. Situació: La ciutat de Coïmbra està situadaLlegir

Superfície 94.141 Km2 Població Uns dos milions i mig d’habitants, aproximadament. Densitat de població 27’7Llegir

Superfície 43.098 Km2. Població Poc més de cinc milions i mig d’habitants. Capital Copenhaguen. MonedaLlegir

Superficie 881,86 Km2 Habitants La ciutat de Múrcia compta amb una població que voreja elsLlegir

Superfície: 38,54 Km2. Població: Més d’1.500.000 habitants Moneda: La moneda de canvi és el pesLlegir

Superfície: 186,65 Km2. Habitants: Més de 225.000 mil habitants. Capital: Oviedo és la capital d’Astúries.Llegir

Superfície: 47.000km2. Població: Al voltant dels 700.000 habitants. Idioma: La llengua oficial és el Dzongkha.Llegir

Superfície 4.033Km2 Població Més de 500.000 habitants. Idioma L’idioma oficial és el portuguès i tambéLlegir

País: Alemanya. Munic s’inclou dins l’estat federal de Baviera. Superfície: 310,43 Km2 Idioma: Alemany Població:Llegir

País: Àustria. Idioma: L’idioma oficial és l’alemany. Viena en alemany és Wien. Població: La poblacióLlegir

Ubicació La ciutat de Bruges se situa a l’extrem nord-oest de Bèlgica, a 90 quilòmetresLlegir

Ubicació L’illa d’Irlanda està situada al nord-oest d’Europa i forma part de l’arxipèlag britànic. SuperfícieLlegir