Certament, sabem tots que la caixa està buida, sabem que l’endeutament global de l’Estat superaLlegir