La història de l’economia xinesa en les darreres dècades és gloriosa i ens mostra un espectacular creixement econòmic del Producte Interior Brut (PIB) amb digits superiors al 7-8% anuals. Llegir