El futur és una paraula o un concepte que no té sentit si no s’assumeixen responsabilitats. Fins que l’ésser humà no comença a assumir responsabilitats no es qüestiona el futur.Llegir