El metabolisme és la suma de les reaccions químiques de l’organisme. Tenim un metabolisme basal,Llegir

Per estar ben hidratats és recomanable ingerir cada dia 2 litres d’aigua, però a l’estiuLlegir