El nombre total d’assalariats del mes de maig és de 33.738 persones, amb una variació respecte al mateix mes de l’any anterior del -1,9%. La mitjana d’assalariats d’acord amb lesLlegir