El Consell Executiu ha donat llum verda al I Pla d’acció de suport a les empreses destinat al foment de la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes en el treball. El pla tindrà una vigència de 4 anys i estarà dotat de prop d’un milió d’euros per assolir els objectius i implementar les actuacions i les mesures a desenvolupar. Aquesta és una aposta ferma del Departament per pal·liar la desigualtat entre dones i homes, que pesa sobre la meitat de la població i molt sovint és causa de precarietat i risc d’exclusió no només durant la vida laboral, sinó també en la jubilació de les treballadores.
Amb la seva aprovació per part del Govern es dona compliment a la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes, l’articulat de la qual preveu l’elaboració d’un pla d’acció amb caràcter quadriennal.
Tot i que les dones estan presents en tots els àmbits productius i compten, en general, amb una qualificació professional més elevada que els seus companys homes, encara avui perviuen moltes de les desigualtats i discriminacions per raó de sexe. Aquest primer pla suposarà una eina més per a combatre i erradicar aquestes situacions que encara configuren el mercat de treball actual.