Càritas Andorrana dedica 438.000€ a programes d’atenció durant el 2019

Moment de l'assemblea de Càritas Andorrana
Moment de l’assemblea de Càritas Andorrana

Ahir 30 de juny va tenir lloc l’Assemblea General de Càritas Andorrana que va ser presidida per l’Arquebisbe i Copríncep, Mons. Joan-Enric Vives, i pel President-Delegat Amadeu Rocamora i on hi van participar els representants de totes les Càritas parroquials del Principat d’Andorra. L’Assemblea va ser precedida per la celebració de l’Eucaristia que en aquesta ocasió va ser celebrada pel Consiliari Mn. Ramon Sàrries, Arxiprest de les Valls d’Andorra.

La reunió es va iniciar amb les paraules de benvinguda de l’Arquebisbe i del President que van manifestar el seu agraïment per tot el treball dut a terme per Càritas Andorrana en nom de l’Església catòlica en la recent pandèmia que també ha afectat al Principat d’Andorra. En aquest sentit es va destacar com Càritas Andorrana ha intentat estar sempre al costat dels més febles en la recent crisi sanitària del Covid-19 aportant ajudes específiques i acompanyament com per exemple l’atenció als temporers amb roba i aliments o la distribució d’aliments de primera necessitat.

A continuació es va presentar la Memòria d’activitats 2019 de Càritas Andorrana amb el resum d’activitats on destaquen diferents programes com l’atenció primària, el rober, el banc d’aliments, el programa suport i la cura als transeünts. Durant el 2019 una de les principals iniciatives dutes a terme ha estat la inauguració de les noves instal·lacions del rober amb l’objectiu d’augmentar la reutilització i el reciclatge del tèxtil a Andorra. Es van dur a terme diverses campanyes de sensibilització com la de Reis per aconseguir joguines pels infants, la campanya de recollida d’aliments.

Tot seguit es van presentar i aprovar els comptes corresponents a l’exercici 2019 que fan que s’hagin invertit en els diferents programes d’atenció durant l’any 2019 un total de 438.764,97 euros.

Finalment, i tal com determinen els Estatuts de Càritas Andorrana, l’Assemblea va acordar proposar a l’Arquebisbe d’Urgell renovar com a President de Càritas Andorrana a Amadeu Rocamora i Ramonet.